กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเกียรติศักดิ์ ภูปาทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3