หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,617 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,690 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,473,531 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,438,896 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,388,534 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,250,979 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,174,612 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,157,661 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,065,057 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,028,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 998,333 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,465 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 958,572 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 892,283 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับด็กชายทินกร สวัสดิวงชัย และ เด็กชายอภิสิทธิ์ รัตนมงคล
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 12 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก ผอ.สพม.40
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 12 ก.ย. 57
แจ้งการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 12 ก.ย. 57
เชิญครู ป.3 เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 12 ก.ย. 57
กิจกรรมค่ายวิชาการพาเพลิน วันที่ 11 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 12 ก.ย. 57
ประชุมงานรวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพ การศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 10 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 12 ก.ย. 57
การแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน วันที่ 9 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 12 ก.ย. 57
การตรวจสุขภาพครูและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 8 กันยายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 12 ก.ย. 57
ตารางการแข่งขัน
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 12 ก.ย. 57
คำสั่งแข่งขันทักษะศูนย์ฯ
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 12 ก.ย. 57
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 12 ก.ย. 57
ประกาศรายชื่อ วันเวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้ารับตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 12 ก.ย. 57
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบส่งภายใน 28 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 12 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/ 2557
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 12 ก.ย. 57
นายศุภนนท์ ครุฑโพธิ์ศรี นักเรียน ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน "มหกรรมแสดงผลงานผู้ประกอบการรุ่น
โรงเรียนวังวิเศษ | 12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 12 ก.ย. 57
19-21 กันยายน 2557 เชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี 71 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
19-21 กันยายน 2557 เชิญร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 91 ปี 71 พรรษา พระธรรมมังคลาจารย์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
โครงการ อสม.น้อยนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
กำหนดการวันเยาวชนแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 12 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน นาฏศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ดนตรี
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
คะแนนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทัศนศิลป์
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศร
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 11 ก.ย. 57
ปฏิทินกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
รายการแข่งขันทักษะศิลปหัตกรรมศูนย์เครือข่ายที่๑๖ ปึ ๒๕๕๗
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 11 ก.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา2557
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมงาน สลากภัต โรงเรียนวัดกู่คำในวันอาทตย์ที่ 14 ก
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 11 ก.ย. 57
วันนี้ของที่นี่..อนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 11 ก.ย. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อนุบาลตรัง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 ก.ย. 57
กำหนดสอบประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
รายงานการประเมินโครงการ “ขยะทองคำ ๔ ป ๔ ส” โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านไร่ | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนที่ไปประกวดการแสดง Science Show
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในวันที่ 23 กันยายน 2557ตั้งแต่เวลา08.00-13.00น.
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งครู ICT
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
คณะและสาขาวิชารับตรง_มข.58
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 ก.ย. 57
การจัดประกวดการวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้"
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th