หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวณัฐนรี สงวนสุข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นางสาวปราณี พ่วงทองคำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นายศักดิ์ดา แอกทอง
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,441,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,755,029 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,544,216 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,490,642 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,326,856 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,311,236 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,225,580 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,151,854 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,116,977 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,052,131 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,012,625 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,009,124 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 988,228 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
โรงเรียนบ้านซับตารี | 17 พ.ย. 57
งานชั้น ม.3 ( 17 พฤศจิกายน 2557)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 17 พ.ย. 57
ดรัมเมเยอร์เชียร์ มิตรภาพ126-2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 พ.ย. 57
ดุริยางค์มิตรภาพ126-โชว์(ครั้งแรก)กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 พ.ย. 57
ปรับปรุงโปรแกรม ระบบบริหารวิชาการ
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 17 พ.ย. 57
16 พ.ย 57 กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าสองแควจัดกิจกรรมเพื่อน้องป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 17 พ.ย. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ
โรงเรียนสายชล | 17 พ.ย. 57
15 พ.ย 57 รายการท้าให้อ่าน จาก Thai PBS สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 17 พ.ย. 57
ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน ตักบาตรเทโว
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
น้อมรำลึกสมเด็จย่า
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
การเลิกทาสและระบบไพร่
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 16 พ.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) | 16 พ.ย. 57
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด จัดผ้าป่าสามัคคีทำบุญสร้างห้องสมุดให้โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด วันที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 16 พ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 16 พ.ย. 57
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมกรรมการที่ปรึกษา ประชุม ครั้งที่ 5/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 16 พ.ย. 57
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัจยา เอียมสะอาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับตำแหน่งหนูน้อยนพมาศ จากการประก
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 16 พ.ย. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 16 พ.ย. 57
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 15 พ.ย. 57
ต้อนรับสถานเอกอัครราชฑูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 15 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการของโรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุยในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย | 15 พ.ย. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่10/2557(19 พฤศจิกายน 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
เชิญคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 10/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
ข้อแตกต่างระหว่างแท็บเล๊ต เก่า-ใหม่
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา | 14 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤศจิการยน 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 14 พ.ย. 57
ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบร่างTOR)
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นม.3และม.6 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57-30 ม.ค. 58
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 14 พ.ย. 57
แบบฟอร์มต่างๆ และคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูประทีป สัมโย วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 14 พ.ย. 57
ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2558
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 14 พ.ย. 57
บทความรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 14 พ.ย. 57
14 พ.ย.2557 นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาชุมชนบ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
13 พ.ย.2557 การประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
กำหนดการจ่ายชำระค่าเรียนเสริมหลังเลิกเรียน แบบเหมาจ่าย 1,500 บาท
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการ/ใบสมัคร/บัญชีรายชื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 12
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 14 พ.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกีฬาว่ายน้ำ ระดับปฐมวัย พระกุมารเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ประดู่เกมส์
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 14 พ.ย. 57
ร่าง แผนงบประมาณ ปี 2558 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 พ.ย. 57
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 14 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรทักษะการเรียนปนเล่น เน้นการมีส่วนร่วม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 14 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ประชุมปฏิบัติการครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมทำพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V STAR ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ วัดสิริจันทรนิมิตร วันที่ 18 ต.ค. 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 9 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ศึกษาดูงานโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการบุคลากร สพม.5 ณ ร้านอาหารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี วันที่ 29 ก.ย.57
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
วันคริสต์มาส 2557
โรงเรียนบ้านเขาขาด | 13 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/647 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th