หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายวัชรินทร์ ยอโง้ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.วัดครุนอก    จ.สมุทรปราการ
นางสาวจินตนา มาเมือง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดครุนอก    จ.สมุทรปราการ
นายประภัย ผ่านแสนเสาร์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวสุรีย์พร ศรพรหม
ตำหแน่ง : หัวหน้างานจัดการศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางยุพิน จุลปานนท์
ตำหแน่ง : หัวหน้างานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ตำหแน่ง : หัวหน้างานห้องสมุด
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,873,373 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,663,097 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,307,063 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,250,203 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,025,965 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,970,699 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,722,497 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,671,029 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,670,308 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,519,452 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,430,121 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,423,195 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,406,772 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,384,576 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เรื่อง นักเรียนขาดทักษะในการจำแนกใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 เม.ย. 58
เรื่องการสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้นในการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 พ.ค. 58
พัฒนาการเรียนรู้เรื่อง ระบบสุริยะ โดยใช้สื่อแบบจำลองระบบสุริยะ
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 มี.ค. 58
เรื่องการพัฒนาทักษะการหารทศนิยมด้วยแบบฝึกทักษะของนักเรียน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 23 มี.ค. 58
ประกาศค่าเป้าหมายระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 23 มิ.ย. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 1-2559
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 23 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านเข็กน้อยรับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 23 มิ.ย. 59
ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 23 มิ.ย. 59
ผอ.วิมล แปงติ๊บนำคณครูนักเรียนต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
โรงเรียนแม่สอด | 23 มิ.ย. 59
อ่านก่อน!!! ...หากคิดที่จะเป็นครู
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 23 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์นำเสนอสถานศึกษาสีขาว >> https://youtu.be/Eo-oBWzuVHM
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 22 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์นำเสนอต้นแบบลูกเสือ สพฐ. >> https://youtu.be/CSv5qr-c8DI
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 22 มิ.ย. 59
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน >> https://youtu.be/NNTM_wVDdsI
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 22 มิ.ย. 59
จัดอบรม STEM ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด
โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด | 22 มิ.ย. 59

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 22 มิ.ย. 59
สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทวงงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มิ.ย. 59
การแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โดยการใช้เกมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 22 มิ.ย. 58
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ | 22 มิ.ย. 59
อบรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 22 มิ.ย. 59
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ชุดแบบทดสอบพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมด้านการวาดภาพ
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 25 มี.ค. 58
แบบกรอกข้อมูลรายบุคคล ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 22 มิ.ย. 59
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การใช้แบบฝึกการเขียนตัวโน้ตสากลเพื่อแก้ปัญหาการเขียนตัวโน้ตไม่คล่องของนักเรีย
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 25 มี.ค. 58
วิจัยในชันเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 22 มี.ค. 58
กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล | 22 มิ.ย. 59
ศุกร์นี้!!!!!! มีกิจกรรมดีๆ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกลาง | 22 มิ.ย. 59
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส | 22 มิ.ย. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 22 มิ.ย. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 22 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 (แก้ไข)
โรงเรียนดงบังวิทยา | 30 มิ.ย. 59
ไฟล์สำหรับครูประจำชั้น(แบบจัดเก็บข้อมูนักเรียน2559)
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 22 มิ.ย. 59
คำสั่งที่ 155/2559
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 22 มิ.ย. 59
การฝึกปฏิบัติโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวงภัยเด็กจมน้ำ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 21 มิ.ย. 59
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม | 21 มิ.ย. 59
ค่ายปันความรู้พี่สู่น้อง 1-4 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ | 20 มิ.ย. 59
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 21 มิ.ย. 59
แผนการสอนแบบเต็ม
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 มิ.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งภาษาอังกฤษ 2559 ล่าสุด 21-06-59
โรงเรียนดงบังวิทยา | 21 มิ.ย. 59
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 เข้าร่วมประชุม
โรงเรียนวัดไทรงาม |
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียน)
โรงเรียนวัดไทรงาม |
การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 21 มิ.ย. 59
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
โรงเรียนวัดไทรงาม |
ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆโรงเรียน เนื่องในนต้นไม้ประจำปี 2559
โรงเรียนวัดไทรงาม |
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เด็กๆทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 21 มิ.ย. 59
โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2559
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 21 มิ.ย. 59
โครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 21 มิ.ย. 59
20 มิ.ย 59 รับมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 21 มิ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการคัดลายมืองามตามอย่างไทย
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 21 มิ.ย. 59
ได้ลงข่าว ไหว้ครู
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ | 21 มิ.ย. 59
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก ภาษาไทย
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 21 มิ.ย. 59
การแต่งตั้งสภานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรามคำแหง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ | 20 มิ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th