หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.สามัคคีวิทยา    จ.ตาก
นางสาวณัฐธิดา ถนอมการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางสาวทิพวรรณ ประรัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยคุ    จ.เชียงราย
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,351,713 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,565 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,416,217 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,255,297 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,240,581 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,161,088 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,087,197 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,038,138 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 967,088 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 947,724 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 933,814 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 895,088 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 886,578 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ชั้นม.1 และ ม.2 งาน science show ภาคปฏิบัติวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 29 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
โรงเรียนดงบังวิทยา | 29 ก.ค. 57
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 28 ก.ค. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านนานวล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านนานวล | 28 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 28 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์(งบบริจาค)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 28 ก.ค. 57
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของเราชาวปัญญารัตน์
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล | 28 ก.ค. 57
สวนเมี่ยงวิทยา ปลื้ม! รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีการยกระดับคุณภาพ O-NET ดีเด่น
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 28 ก.ค. 57
28 ก.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ณ โรงเรียนวัดโคกเลียบ
โรงเรียนวัดควนเมา | 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านคำพอก 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบ้านคำพอก1 | 28 ก.ค. 57
โครงการรักษ์ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย | 28 ก.ค. 57
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ 57
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 28 ก.ค. 57
จากเงี่ยงปลาถึงแมงมุม แบคทีเรียกินเนื้อคน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 28 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 28 ก.ค. 57
ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง | 28 ก.ค. 57
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร | 28 ก.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านพร้าว | 28 ก.ค. 57
ขอให้ตรวจสอบนักเรียนที่จบปี ๒๕๓๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 28 ก.ค. 57
กำหนดการจัดกิจกรรม "อนุรักษ์ภาษาไทย ร่วมใจสืบสานวรรณคดี" ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านพร้าว | 28 ก.ค. 57
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
สำรวจครูสอนศิลปะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
แบบประเมินตนเอง สพป.อ่อนหวาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การจัดทำป้ายรณรงค์ค่านิยม ๑๒ ประการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การสรรหา และเลือก กตปน.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การประกวดแข่งขันความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
การประกวดนวัตกรรมความพร้อมสู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.ค. 57
วันภาษาไทย
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 28 ก.ค. 57
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ก.ค. 57
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 ก.ค. 57
ติดตั้งระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network)
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 ก.ค. 57
คณะครูโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำได้รับเกียรติบัตร"โครงการเด็กเด่นเพราะครูดี"
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 28 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ | 28 ก.ค. 57
ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
โรงเรียนดงบังวิทยา | 28 ก.ค. 57
สรุปผลการประเมินมาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2556
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 28 ก.ค. 57
ยินดีต้อนรับครูใหม่
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม | 28 ก.ค. 57
ม.3 วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 28 ก.ค. 57
การเข้าค่ายคุณธรรมนำพัฒนาชีวิต
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 28 ก.ค. 57
ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมประจำเดือน
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 27 ก.ค. 57
ประกาศหยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 27 ก.ค. 57
แสดงความยินดีกับกันเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 4
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 27 ก.ค. 57
แจกผลการเรียน รายละเอียดคลิก
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.ค. 57
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนรามสูร
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 26 ก.ค. 57
เนื้อหาการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 26 ก.ค. 57
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม. 5/2 (สายศิลป์ - จีน)
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 26 ก.ค. 57
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม. 5/1 (สายวิทย์)
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 26 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th