หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางกาญจนา รามศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวจารุนีย์ อินทร์คำน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านมาย    จ.สกลนคร
นางสาวกาญจนา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสำเรียง จันทร์เนตรพเนาว์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นายบุญเพิก จิตดอน
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นายถไล ย่อยกระโทก
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,403,674 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,197,508 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,115,872 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,594,179 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,421,842 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,305,035 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,218,523 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,119,232 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,029,782 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,986,300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,838,222 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,807,182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,767,179 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,723,050 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูอุบล เกิดจิ๋ว 29 ก.ย.2560 เวลา18.00 น.ติดต่อบัตรที่ร.ร.
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 ก.ย. 60
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 25 ก.ย. 60
ีรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฎศิลป์
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนซ่อมเสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 25 ก.ย. 60
รำอวยพร งานมุทิตาจิต เกษียณเปี่ยมสุข ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ รร.เพียงหลวง ๑ (บ้าน่าตอน)ฯ 2560
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
น้ำตาลาไทร งานมุทิตาจิต เกษียณเปี่ยมสุข ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ 2560 (วงมะข้ามป้อม)
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
เกษียณอายุราชการ 2560 ผอ.ประทีป วิมลพันธ์ โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
กีฬา กีฑรา นักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอนศูนย์ 2 ปี 2560
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP4 Having breakfast
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
การแสดงของนักเรียน วันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP3 Getting dressed
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
กีฬานักเรียน-ผู้ปกครอง (กีฬาสี) 2560 โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
เทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
การแสดงของครูเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในงานสานรัก สานสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ปี 2560
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : EP2 Taking a Shower
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
ไหว้ครู 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ ปี 2560
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
English Speaking Show : Getting up
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
ทำบุญอาคารดนตรี โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ 23 พ.ค. 2560 ดู 88 ครั้ง
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างถึง)การจัดซื้อวัสดุการศึกษาเ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 25 ก.ย. 60
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทัศนศึกษา ชะอำ-เพชรบุรี
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
การแสดงชุดฟ้อนสืบสานวัฒนธรรม (ท่าตอนเมืองงาม) พิธีเปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ตำบลท่าตอน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
วีดีโอปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 22 (ประทีปคุณากร) โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
วีดีโอปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2558 รุ่นที่ 21 (กฤตมุขอัฐภิญญา)
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
ค่ายเพิ่มเวลารู้ OBEC Active Learning Camp เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
โฟร์โมสต์ จัดกิจกรรม โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน)ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
วันเด็ก 2560 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
สัญญาที่ท่าตอน
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
ภาพมุมสูง ทะเลหมอก วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย 2559
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 25 ก.ย. 60
โลโก้ปลอดบุหรี่
โรงเรียนบ้านควนสระ | 25 ก.ย. 60
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สมุทรสาคร 3/2560
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) | 25 ก.ย. 60
โรงเรียนอนุบาลไทรงามจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการครู21 กันยายน 2560
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 25 ก.ย. 60
ปฏิทินวิชาการ
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 23 ก.ย. 60
ศึกษาดูงาน ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ก.ย. 60
คณะครูเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ก.ย. 60
บริษัท โอวัลติน จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่มโอวัลตินให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ก.ย. 60
การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่67 ระดับกลุ่มอำเภอแม่สอด-ท่าสายลวด
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ก.ย. 60
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 23 ก.ย. 60
วันที่ 23 -25 ก.ย. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนตัวแทนร
โรงเรียนแม่สอด | 23 ก.ย. 60
วันที่ 20 ก.ย.2560 ครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรม
โรงเรียนแม่สอด | 23 ก.ย. 60
วันที่ 18 ก.ย. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแ
โรงเรียนแม่สอด | 23 ก.ย. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 ก.ย. 60
แต่งตั้งกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 22 ก.ย. 60
ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1 (ประถมศึกษา)
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ก.ย. 60
ประกาศผลการให้คะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) ระดับชั้นมัธยม(ขยายโอกาส
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 22 ก.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 22 ก.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/634 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th