หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,010,526 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,935,572 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,674,565 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,662,674 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,354,969 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,186,194 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,062,031 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,969,412 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,960,063 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,697,024 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,694,673 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,635,786 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,597,242 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,572,770 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,463,987 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งหยุดเรียนเพิ่ม วันที่11-12 ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 10 ม.ค. 60
โรงเรียนวัดไทรงาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
โรงเรียนวัดไทรงาม | 10 ม.ค. 60
สำรวจความคิดเห็นการใช้หนังสือคู่มือฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประชุมสวนพฤกษสาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ย้ายผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 10 ม.ค. 60
ดาวนโหลดเอกสารใบสมัครเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 10 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก ปี 60 ทางโรงเรียนจะจัดวันเด็กในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.2560
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 10 ม.ค. 60
รับนักเรียนใหม่ 2560
โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 9 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 6 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 5 ม.ค.2560
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 10 ม.ค. 60
นายภคบูลย์ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรม แสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสายธรรม
โรงเรียนสายธรรม | 10 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นเรียนอนุาล ชั้นประถมศึกษ่าปีที่ 1 และนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา2560
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 10 ม.ค. 60
งานวันครู ประจำปี 2560
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
เรียนแจ้งคณะครู : การบันทึกคะแนนระหว่างภาคเรียน และกลางภาคเรียน ระบบ SGS
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 09 ม.ค. 60
18 ก.พ.60 : ขอเชิญชวนชุมชนและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดอนบมทุกรุ่น ร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนบม | 09 ม.ค. 60
การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 09 ม.ค. 60
เผยแพร่ข้อมูลครูปาริชาต อุ่นบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 09 ม.ค. 60
นักเรียนไตรภพวิทยาคว้า 5 เหรียญทอง การแข่งขันวิชาการ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ม.ค. 60
วันที่ 9 ม.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ และนายอุทัย ใจกองคำ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนแม่ตาวกลา
โรงเรียนแม่สอด | 09 ม.ค. 60
วารสารฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 09 ม.ค. 60

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลาบริจาคจากสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 09 ม.ค. 60
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา(ปอเนาะนาวง)เชิญร่วมละหมาดญามาอะห์ เมาลิดีนนาบี ตัมมัตอัลกรุอ่าน ขอเชิญ
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา | 09 ม.ค. 60
ตารางสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ (ระดับประถมศึกษา)
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 09 ม.ค. 60
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้าน เหมืองแบ่ง โดย ดร.อิทธินันท์
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง | 09 ม.ค. 60
เพิ่มเวลารู้กับทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 08 ม.ค. 60
ประกาศเปิดเรียนปกติ 9 มกราคม 2560
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 08 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 07 ม.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 1-7 มกราคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 07 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี รอบชิงชนะเลิศ โพธินิมิตวิทยาคม ชนะ สุรศักดิ์มนตรี 4 - 2
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ม.ค. 60
ท่านผู้อำนวยการแน่งน้อย เพ็งพันธ์ แสดงความยินดีกับนักฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี สมัยที่ 1
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 07 ม.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนวันที่9-10ม.ค.60 เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งประจำ และไปกลับ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 07 ม.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 07 ม.ค. 60
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์กำหนด เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 10-11 มกราคม 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 07 ม.ค. 60
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ กำหนดสอบเก็บคะแนนกลางเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ | 07 ม.ค. 60
ข่าวโพสจากครูสมศรี
โรงเรียนทดสอบ | 07 ม.ค. 60
การจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 07 ม.ค. 60
ีรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ปี 2560
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 06 ม.ค. 60
6 มกราคม 2560 รร.ทำกิจกรรมวัน Cleaning day
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 06 ม.ค. 60
แบบครูผู้สอนดีเด่น
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 ม.ค. 60
แบบครูดีศรีเขาค้อ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 ม.ค. 60
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 06 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/592 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th