หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,075,579 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,322 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,762,292 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,760,873 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,216,505 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,141,215 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,013,697 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,010,210 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,760,986 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,393 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,276 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,659,784 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,644,181 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,602,756 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,523,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทดสอบการอ่าน การเขียน ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (23-24 ก.พ. 60)
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
คุณตำรวจ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา 23 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กิจกรรม Exercise for Kids
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 27 ก.พ. 60
มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กืจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา 10 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 27 ก.พ. 60
วันที่ 25-26 ก.พ.2560 คณะกรรมการตรวจข้อสอบและบันทึกผลการอ่านออกเยียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ภาคเ
โรงเรียนแม่สอด | 27 ก.พ. 60
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 27 ก.พ. 60
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถดาว
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 27 ก.พ. 60
กิจกรรมกิจกรรม "ปากเป็นเอก เสกภาษา" โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 27 ก.พ. 60
16 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
ข่าวรอบสัปดาห์ ฉบับวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 27 ก.พ. 60
28 เมษายน 2560 ประชุมครู เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคบ่าย)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
28 เมษายน 2560 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคเช้า)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
20 มีนาคม-2 เมษายน 2560 รับสมัครนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
13-14 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
7-8 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นมธัยมศึกษา 1-3
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 27 ก.พ. 60
ครูและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลปฏิบัติงาน(PSAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 27 ก.พ. 60
เลื่อนประกาศผล ทุนเพชรชะเมา
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา | 27 ก.พ. 60
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 27 ก.พ. 60
รับสมัครครูบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 27 ก.พ. 60
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 27 ก.พ. 60
"ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการกา
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 27 ก.พ. 60
ผลแพร่ผลงานทางวิชาการนางสมพิศ สังข์สุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 27 ก.พ. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางสมพิศ สังข์สุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 27 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 27 ก.พ. 60
การปรับปรุงและพัฒนาสำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 27 ก.พ. 60
ดำเนินการประเมินอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 ก.พ. 60
สพป.สตูล จับมือ สถาบันฝึกหัดครู มาเลเซียร่วมพัฒนาภาษามาลายู-อังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลละงู | 26 ก.พ. 60
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ ได้รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ชุมพรโอเพ่น รุ่นอายุ 11-12 ปี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ก.พ. 60
หนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 26 ก.พ. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) | 26 ก.พ. 60
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านท่าอาจ ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 60
คุณโชคชัย ทนะวัง และครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆในวันที่ 23 ก.พ.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 25 ก.พ. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (http://bankoob.ac.th/news-detail_311
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.พ. 60
1 มี.ค. 60 สอบ las ป.2และ ป.5
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
24 ก.พ. 60 สอบการอ่าน เขียน ป.3- ป.4
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
23 ก.พ. 60 สอบการอ่าน เขียน ป.1-ป.2
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง | 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โรงเรียนบ้านคูบ | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) ระดับชั้น ป.1 ปี 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 25 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.4
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ชั้นป.1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
ผลการสอบประเมินความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP ชั้นประถมศึกษาที่ 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMT ระดับอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 24 ก.พ. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/606 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th