หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวผกาแก้ว ชุมพร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
นายบุญเจริญ สุขสกุล
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
Mr.Isidro B.Villaios
ตำหแน่ง : ครูอังกฤษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
Ms.Ou Yan
ตำหแน่ง : ครูจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
Ms.Mei Jie
ตำหแน่ง : ครูจีน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
Mr.Romeo V.Meliton
ตำหแน่ง : ครูวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ศรีมหาโพธิ    จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,599,877 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,552,110 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,189,912 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,149,568 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,988,006 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,821,735 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,619,453 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,614,157 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,587,048 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,451,841 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,389,954 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,359,595 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,359,295 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 24 มี.ค. 59
เอกสารสรุปโครงการปี_ 2559
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 24 มี.ค. 59
ผลการเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 24 มี.ค. 59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ2)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 24 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 24 มี.ค. 59
ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2/2558 ปฐมวัย 1-3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา | 24 มี.ค. 59
ประกาศ การจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 24 มี.ค. 59
สอบเข้าเรียนระดับมัธยมปีที่ ๑ (ม.๑)
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
แก้ผลการเรียน 0 , ร นักเรียนมัธยม ๑ และ ๒
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
ประกาศ เรื่องรับนมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 24 มี.ค. 59
กำหนด ประกาศผลสอบ ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 24 มี.ค. 59
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 23 มี.ค. 59
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
เปิดบ้านรับการศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
กศน. เคลื่อนที่สู่ยางกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 23 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นซานะวีย์
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 23 มี.ค. 59
นักเรียนเข้าดูเกรดได้แล้วนะครับ
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | 23 มี.ค. 59
ประกาศประมูลค่าอาคารสถานที่ในการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | 23 มี.ค. 59
สรุปผลการประเมินต่อการจัดโครงการ
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
รูปแบบ CIPP MODEL
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
CIPP MODEL
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 23 มี.ค. 59
กิจกรรม DAY CAMPเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันจันทร์ที่21 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 มี.ค. 59
กิจกรรม OPEN HOUSE ในวันที่ อาทิตที่ 20 มีนาคม 2559
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 23 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธุ์รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 23 มี.ค. 59
โรงเรียนมัธยมท่าแคลงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง | 22 มี.ค. 59
ม.44 ล้างบางผู้ทรงอิทธิพลในเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 22 มี.ค. 59
ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดเอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลฯ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 22 มี.ค. 59
การจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
เสนอหนังสือและสื่อตามแนวคิด BBL
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัยฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
ขอเชิญร่วมงาน "บัณฑิตน้อย"
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
การอยู่เวรของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
แจ้งประกาศจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 มี.ค. 59
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดคำสั่ง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 22 มี.ค. 59
รายละเอียดคำสั่ง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 22 มี.ค. 59
นักศึกษาสาขาปฐมวัยออกฝึกงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพา 22 มีนาคม 2559
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 มี.ค. 59
การอบรมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
๑ ปีการศึกษา "ด้วยรักและผูกพัน"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 22 มี.ค. 59
วิทยาลัยพยาบาลทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนพยาบาล
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 มี.ค. 59
Satit Science Kids Camp ครั้งที่ 3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 22 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่2
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 22 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัคร ครูต่างชาติ (รอบ2)
โรงเรียนเสิงสาง | 22 มี.ค. 59
ประกาศผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2558 ระดับปฐมวัย
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 22 มี.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เลื่อนการรายงานผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.abpl.ac.th
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 22 มี.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/581 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th