หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
กลุ่ม : พนักงาน/ลูกจ้าง
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,362,321 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,418 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,439,906 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,319,427 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,302,432 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,192,284 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,114,777 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,086,668 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,004,064 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 969,067 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,709 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 919,756 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 917,331 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นายปรีชา ชุติปัญญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ ถวายพานพุ่ม ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ | 19 ส.ค. 57
กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่­ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 19 ส.ค. 57
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา | 19 ส.ค. 57
ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น57
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 19 ส.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark 2551
โรงเรียนด่านขุนทด | 19 ส.ค. 57
พิธียกเสาเอกอาคารฝีกงานโรงเรียนเมืองหลังสวน
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 19 ส.ค. 57
แบบกรอกคะแนนประเมินคุณภาพ ครั้งที่๑
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี | 19 ส.ค. 57
มาตรการจราจร 5 จอม โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 19 ส.ค. 57
วันที่ 29 ส.ค.57 สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 27 ส.ค. 57องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษและบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัด มอบทุนการศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 25 ส.ค.57 ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียนกลุ่มวิเศษวิทย์
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 21 ส.ค. 57 สพป.ตรัง เขต 2 นิเทศติดตามการบริหารงานในกองลูกเสือโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
วันที่ 20 ส.ค.57 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษานิติบุคคล
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 19 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมลงนาม ในกิจกรรม
โรงเรียนสตรีพังงา | 19 ส.ค. 57
18 ส.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
ป้ายนิเทศสุภาษิต ภาษา แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
กิจกรรมวันอาเซียน
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 19 ส.ค. 57
12 ส.ค.2557 ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอรัษฎา
โรงเรียนวัดควนเมา | 19 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างห้องสมุดและศาลาประกอบห้องสุมดศาลยุติธรรม โรงเรียนวัดนาวง
โรงเรียนวัดนาวง | 18 ส.ค. 57
ผลการพัฒาคุณภาพการศศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 01 ก.ค. 57
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 18 มิ.ย. 57
ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 18 มิ.ย. 57
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดคลองขุนศรี | 09 ก.ค. 57
ผลการแข่งขัน ตอบปัญหา วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ส.ค. 57
การประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กรให้กับโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ ๑
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ส.ค. 57
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในโครงการ EP/MEP
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ส.ค. 57
ประกาศผลคะแนน การแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 ส.ค. 57
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 57 ชุดที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 18 ส.ค. 57
การแข่งขันกีฬาสีประจำปี 57 ชุดที่ 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม | 18 ส.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน (ครูนิรุจ รุ่งรุจี)
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 18 ส.ค. 57
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สพป. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 18 ส.ค. 57
เมื่อ ผ.อ. ไปอบรมผู้บริหารโรงเรียนด้านภัยพิบัติภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฟิลลิปปินส์
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 18 ส.ค. 57
ปางมะค่าคว้าชัย การแข่งขันกีฬาเปตอง
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 18 ส.ค. 57
ลูกมะค่า เข้ารับทุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 18 ส.ค. 57
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ส.ค. 57
พิธีเททองหล่อพระรูป สมเด็จพระเทพศิรินทร์ทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 18 ส.ค. 57
กิจกรรมตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ส.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศุภฤษ์ รัตนพลที ที่ย้ายไปโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี และยินดีต้อนรับคุณครูยุพิ
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 18 ส.ค. 57
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรง
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 18 ส.ค. 57
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ส.ค. 57
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ส.ค. 57
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 18 ส.ค. 57
8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรม วันแม่
โรงเรียนวัดดอนยอ | 18 ส.ค. 57
แจ้งรายการสอบแข่งขันร่วมกับสถาบันต่าง ๆ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 18 ส.ค. 57
4 สิงหาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมิน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 4
โรงเรียนวัดดอนยอ | 18 ส.ค. 57
รายงาน การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 18 ส.ค. 57
แนวทางในการดำเนินงาน ปี 57
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 18 ส.ค. 57
12 สิงหาคม 2557
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 18 ส.ค. 57
เชิญชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้าว ในวันอังคารที่ 19 สิงหา
โรงเรียนบ้านพร้าว | 18 ส.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th