หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายชวน ละครไชย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.วัดรังษีสุทธาวาส    จ.ชลบุรี
นางนิศากร บุญญานาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นางสาวรำไพ นันทะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นายวิมล พลทะอินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นายนัฐพล ขวาของ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
นางจิรันธนิน มณีรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โคกคอนวิทยาคม    จ.หนองคาย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,567,481 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,004,512 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,638,578 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,631,968 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,446,130 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,382,370 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,252,721 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,223,983 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,135,157 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,121,154 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,119,775 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,096,421 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 10- 11 มีนาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ /2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ื 6
โรงเรียนบ้านท่าเสา | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 08 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง | 08 มี.ค. 58
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 08 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
การรับใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
การสอบอ่าน คิด วิเคราะห์ Online
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนไทรงามพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม | 07 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 07 มี.ค. 58
อาคารเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 06 มี.ค. 58
แบบประเมินตนเอง SAR ของครู ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 06 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 06 มี.ค. 58
คำสั่งเวรเดือน มีนาคม 58
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 06 มี.ค. 58
ระเบียบการรับสมครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 มี.ค. 58
สอบปลายภาคเรียน2/2557ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2558
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 06 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 06 มี.ค. 58
ปฏิทินการศึกษา 2558
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 06 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 06 มี.ค. 58
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 06 มี.ค. 58
Tesco Lotus Express มอบวัสดุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์สี LCD 43",โต๊ะปิงปอง3ตัว,ข้าวสาร60ถุง และอุปกรณ์ก
โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง | 06 มี.ค. 58
พิธีมอบประกาศณียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 06 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558(แก้ไขเพิ่มเ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 06 มี.ค. 58
ถึงนักเรียนที่สอบไม่ผ่านห้องพิเศษ นบว
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 06 มี.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนบ้านหนองแปก
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 03 มี.ค. 58
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 06 มี.ค. 58
ประกาศผู้ชนะการยื่นซองสอบราคา งบ ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 1,430600 บาท
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 06 มี.ค. 58
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 | 06 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมและจักรยานยนต์ 140 ซีซี
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ | 05 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา | 05 มี.ค. 58
แบบกรอกคะแนนบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1-ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 05 มี.ค. 58
แบบกรอกคะแนนบันทึกการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1-ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 05 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 มี.ค. 58
อนุบาล 1 แปรงฝัน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 05 มี.ค. 58
เชิญชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านเขานาใน
โรงเรียนบ้านเขานาใน | 05 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และม. 4 ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 05 มี.ค. 58
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ครูอรวรรณ‬ หนูคง ที่สอบบรรจุรับเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผ
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 05 มี.ค. 58
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2558
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 05 มี.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม.3 ม.6 วันที่ 6 มีนาคม 2558
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 05 มี.ค. 58
นักเรียนสอบปลายภาค วันที่ 2,3,5 มีนาคม 2558
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 05 มี.ค. 58
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 05 มี.ค. 58
ฤกษ์งามยามดีลงเสาเอกห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 05 มี.ค. 58
ประกาศ!! กิจกรรมโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (งานสุขคณะ วันวาน) ในวันที่ 6 มี.ค. 58 นี้ คลิกด่วน!!!
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านปรือคัน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม สปช.๖๐๔/๔๕ (ขนาด ๔ ที่นั่งพื้นติดดิน)
โรงเรียนบ้านปรือคัน | 05 มี.ค. 58
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 05 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน รอบที่2 ปีการศึกษา2558 ตั้งแต่ 21 ก.พ.- 19มี.ค.2558
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 05 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 05 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/679 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th