หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
นางชนารดี พรมจันทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,588,828 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,058,695 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,661,855 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,660,194 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,473,549 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,400,774 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,270,814 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,248,403 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,174,643 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,157,132 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,149,775 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,122,370 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายครูนักวิจัยคณิตฯ วิทย์
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 02 ก.พ. 58
นักศึกษาฝึกประสบการณ์กล่าวขอบคุณและอำลานักเรียนหน้าเสาธง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 ม.ค. 58
ค่ายคุณธรรม
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 16 มี.ค. 58
O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มโรงเรียนปัว 4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 16 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาครูต่างชาติ ปฏิบัติงานสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 16 มี.ค. 58
ผลการสอบLas ป.๒ ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 16 มี.ค. 58
คะแนนโอเน็ตนักเรียนชั่้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 16 มี.ค. 58
คะแนนโอเน็ตนักเรียนชั่้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 16 มี.ค. 58
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการเดือน เมษายน - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 16 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 16 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูเกษตร
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 16 มี.ค. 58
รับสมัครครูผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การสอนภาษาไทย สำหรับครูที่จบไม่ตรงวิชาเอก
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 16 มี.ค. 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเรียน SUMMER ด่วน!!(รับเฉพาะนักเรียนห้องเรียน Gifted English เท่านั้น)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 มี.ค. 58
ตารางการออกประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครั้งที่ท๑/๒๕๕๘
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 16 มี.ค. 58
บันทึกการประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 16 มี.ค. 58
การนำเสนอผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร
โรงเรียนดงบังวิทยา | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการ Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) | 16 มี.ค. 58
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (ต่อ)
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มี.ค. 58
ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 มี.ค. 58
ประกาศ นักเรียนที่มีความประสงค์ขอย้ายมาเรียนที่โรงเรียน ชั้นป. 2 - ป.6 คลิกรายละเอียดที่นี่
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 16 มี.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษ EIS
โรงเรียนประถมนนทรี | 16 มี.ค. 58
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2/2557 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนลำน้ำพอง | 16 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม.3 ปีการศึกษา 2557 แยกตามกลุ่มสาระฯ
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 มี.ค. 58
คะแนน O-net ม.3 รายบุคคล ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวังวิเศษ | 16 มี.ค. 58
กิจกรรมค่ายกวดวิชา O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 16 มี.ค. 58
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ม.ค. 58
มอบเกียรติบัตรให้รับรางวัลการคัดลายมือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ จำนวน 6 คน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 23 ม.ค. 58
คะแนนสอบโอเน็ตรายวิชาโรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนบ้านนาข่า | 16 มี.ค. 58
คนเก่งของรุ่น 99 รั้วแสดขาว
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 16 มี.ค. 58
คนเก่งของรุ่น 99
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบโอเน็ต โรงเรียนบ้านนาข่า
โรงเรียนบ้านนาข่า | 16 มี.ค. 58
กำหนดการมอบตัว ม.1-ม.4 ประจำการศึกษา 2558 วันที่ 27 เดือน มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบ ม.1-ม.4 ประจำการศึกษา 2558 วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2558
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 16 มี.ค. 58
กำหนดการสอบวัดความรู้พืิ้นฐานนักเรียน ม.1-ม.4 ประจำการศึกษา 2558 วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2558 เวลา 0
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 16 มี.ค. 58
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 16 มี.ค. 58
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ,3และ4
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 16 มี.ค. 58
กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ประจำการศึกษา 2558 วันที่ 20-24 เดือน มีนาคม 2558 เวลา 08.30น.
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558 (ตัวสำรอง)
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 มี.ค. 58
ผล O-NET ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหัวยคุ
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 15 มี.ค. 58
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 -18 มีนาคม 2558
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 15 มี.ค. 58
พิธีย้ายศาลพระภูมิ 15 มีนาคม 2558
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 15 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 15 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 15 มี.ค. 58
ผลคะแนนการทดสอบ O-NET โรงเรียนบ้านน้ำยาว ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 15 มี.ค. 58
งานสืบฮีต ตามฮอย ผ่อกอยปีใหม่เมือง เทศบาลตำบลหางดง 8-10 เมษายน 2558
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 15 มี.ค. 58
สรุปผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 15 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 15 มี.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/682 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th