หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง    จ.พิจิตร
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,415,125 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,661,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,517,086 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,445,707 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,298,429 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,245,489 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,193,411 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,110,284 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,078,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,027,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 987,979 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 986,759 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 947,574 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 10 ต.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารบ้านพักครูโสด 205/26
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 10 ต.ค. 57

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 10 ต.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้ง 64 โครงงานอาชีพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง เขตพื้นที่ ขก.5
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ขก.5 การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ประเภทเด็กพิเศษ
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ขก.5 การแข่งขันประกวดวาดภาพ เด็กพิเศษ ด้า
โรงเรียนบ้านร่องแซง | 10 ต.ค. 57
รวมภาพงานเกษียณคุณครูทัศณีย์ ตันมิ่ง ในวันที่ 19 กันยายน 2557
โรงเรียนชุมชนโนนสูง | 10 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป รหัสวิชา ส2
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 10 ต.ค. 57
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การประกวดศิลปกรรม ปตท.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง นาฏศิลป์และละครกับวัฒนธรรม รายวิชานาฏศิลป์
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา | 10 ต.ค. 57
การจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การเลื่อนวิทยฐานะฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การส่งผลงานเข้าประกวด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การลงนามถวายพระพร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การประกวดการขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
เชิญลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
กิารเพิ่ม-ลดรายชื่อนักเรียนสอบโอเน็ท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
รายงานการบริจาคสิงของให้โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การรายงานจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
การสอบโอเน็ท ๕๗
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 10 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 10 ต.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านตอกตรา | 10 ต.ค. 57
ด่วน!!! ให้โรงเรียนเอกชนตรวจสอบรายชื่อ
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 10 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 10 ต.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โปรแกรม
โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 10 ต.ค. 57
จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2557
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 09 ต.ค. 57
สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 ได้แล้วที่เมนูซ้ายมือด้านล่างที่หน้าเว็บไซต์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 09 ต.ค. 57
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ) | 09 ต.ค. 57
โรงเรียนประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนเสนานิคม | 09 ต.ค. 57
กำหนดการสอบ O-net ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดเชิงเลน | 09 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนเสนานิคม | 09 ต.ค. 57
ประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีน
โรงเรียนเสนานิคม | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียนชั้น ม.2
โรงเรียนบ้านหันทราย | 09 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาดนตรีและนาฏศิลป์
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 09 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว สาาขดนตรีและนาฏศิลป์
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 09 ต.ค. 57
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล) | 09 ต.ค. 57
ยินดีต้อนรับ คณะครูศึกษาดูงานจาก จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 09 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557
โรงเรียนบุ่งคล้านคร | 09 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th