หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,486 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,973 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,897 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,441 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 05 เม.ย. 60
ตรวจสอบผลการเรียน
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 เม.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประภทวิชาชีพพาณิชยกรรม
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 05 เม.ย. 60
ม.3, ม.6 รับรูปถ่ายวันรับประกาศนียบัตร
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ตามที่โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ได้จัดสอบวัดพื้นฐานคว
โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม | 05 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 05 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 05 เม.ย. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ประเภทโค้วต้าเรียนดี
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 05 เม.ย. 60
ประการผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 1)
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 05 เม.ย. 60
แวะเยียมชมเว็บบอร์ดของพวกเราชาว ม่วง-เหลือง พร้อมแวะให้กำลังใจคนเก่งของเราได้ที่นี่นะครับ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 05 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา | 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 04 เม.ย. 60
ต้อนรับครูหวานเมือง
โรงเรียนบ้านซับตารี | 04 เม.ย. 60
เอกสาร ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
เอกสาร แผนการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
เอกสาร โครงการสอน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข | 04 เม.ย. 60
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 04 เม.ย. 60
ขอเชิญประชุมขันเคลื่อนนโยบายฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการครุภัณฑ์ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม ประจำปีงบประมาณ 256
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 04 เม.ย. 60
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 04 เม.ย. 60
ประกาศ!! การจัดชั้นเรียนใหม่ ม.2 ปีการศึกษา 2560 ฉบับปรับปรุง
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 04 เม.ย. 60
วันที่ 4 เม.ย.2560 สพป.ตาก เขต 2 รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคล
โรงเรียนแม่สอด | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 / ปวช.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 04 เม.ย. 60
วันที่ 3 เม.ย.2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประช
โรงเรียนแม่สอด | 04 เม.ย. 60
วันที่ 1 เม.ย.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรีย
โรงเรียนแม่สอด | 04 เม.ย. 60
หน่วยงานฝ่ายประชาสัมพันธ์(PR)
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 04 เม.ย. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โรงเรียนสมอทอดศึกษา | 04 เม.ย. 60
วันที่ 31 มี.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเร
โรงเรียนแม่สอด | 04 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 03 เม.ย. 60
โรงเรียนบำรุงวิทยา ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบำรุงวิทยา | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลการทดสอบความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลการทดสอบความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 03 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนอุเทนพัฒนาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขนอมพิทยา | 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนทั่วไป)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 03 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโรงเรียนเดิม)
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 03 เม.ย. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/613 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th