หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายวิมล วังกรานต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายอานนท์ อินทวงษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,981,925 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,900,868 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,624,942 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,601,799 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,327,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,159,870 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,019,083 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,938,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,925,923 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,390 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,656,193 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,602,153 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,601,974 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,568,192 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,553,900 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,998 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทที่
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทคัด
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121) บทที่
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 22 พ.ย. 59
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงูร่วมถวายสัตปฏิญาณ
โรงเรียนอนุบาลละงู | 22 พ.ย. 59
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนกลางคลองสอง(พร ดีเจริญ) ร่วมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 22 พ.ย. 59
เปลี่ยนแปลงประกาศ ขอยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู(งบ2559)
โรงเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา | 22 พ.ย. 59
ประกาศเปิดเผยราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 โรงเรียนบ้านท่าศิลา ปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนบ้านท่าศิลา | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนเตรียมทหารเตรียมเปิดรับนักเรียนชั้น ม.4 เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ในปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 พ.ย. 59
22 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเข็กน้อยร่วมจัดพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านขาม เป็นตัวแทน สพป.ศรีสเกษเขต 1 ร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ระดับภาคต
โรงเรียนบ้านขาม | 22 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 22 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านซับตารี | 22 พ.ย. 59
งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบ 202 ก
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนอมรศิลป์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ร่วมแสดงอาลัยถวายความภักดี
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 22 พ.ย. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 พ.ย. 59
รวมพลังทำความภักดี โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 22 พ.ย. 59
กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ“รวมพลังแห่งความภักดี”
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 22 พ.ย. 59
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 22 พ.ย. 59
ดอกยาง "รวมพลังแห่งความดี"
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 22 พ.ย. 59
ตารางสอบ O - NET 2559
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 22 พ.ย. 59
ทำความดี 59
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 22 พ.ย. 59
การแก้ไขนักเรียนไร้สัญชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 22 พ.ย. 59
รับสมันักเรียนห้องเรียน Thai class Standard ชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 22 พ.ย. 59
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 22 พ.ย. 59
กิจกรรม"ร่วมพลังแห่งความภักดี" ณ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 22 พ.ย. 59
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
การจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
การสอบชิงทุนสโมสรโรตารีบ้านไร่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
ขอให้ช่วยซื้อข้าวสารที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกร
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
การสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 22 พ.ย. 59
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | 21 พ.ย. 59
พิธีลงนามและแปรอักษรเลข ๙
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา | 21 พ.ย. 59
ภาพยนตร์สั้น เรือจ้างบนยอดดอย
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
หนังสั้น เทิดพระเกียรติ "นาฬิกาของพ่อ"
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
ละครเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด เรารักพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง แผ่นดินมหัศจรรย์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
หนังสั้น เทิดพระเกียรติ "ทองหลังพระ"
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
“สายฝน” ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 2559
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
หนังสั้น เทิดพระเกียรติ "นาฬิกาของพ่อ"
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 21 พ.ย. 59
วันที่ 21 พ.ย.2559 นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่สอดเข้าร่วมการสอ
โรงเรียนแม่สอด | 21 พ.ย. 59
โรงเรียนเทพา มีความประสงค์สร้างอาคารเรียน แบบ๒๑๑ ล./๕๗-ข
โรงเรียนเทพา | 21 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนสุคิรินวิทยา
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 21 พ.ย. 59
ประกาศ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 21 พ.ย. 59
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน นายศักดา วจนพิสิฐ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๙
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 21 พ.ย. 59
รายชื่อการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มัธยมศึกษา เรียงตามวัน เวลา สถานที่แข่งขัน
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ | 21 พ.ย. 59
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5Es โดยนางปริยากร ศรีวงษา
โรงเรียนยางคำพิทยาคม | 21 พ.ย. 59
ประกาศตกลงราคาปรับปรุงโรงผลิตอิฐบล๊อค 5 (งบเสนอเขต 2)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 21 พ.ย. 59
ประกาศตกลงราคาปรับปรุงโรงผลิตอิฐบล๊อค 4 (งบเสนอเขต 1)
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา | 21 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/597 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th