หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,964,282 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,279,900 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,398 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,285,721 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,570 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,261 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,502 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,275 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,187 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,792 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 795,802 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,386 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,306 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 765,704 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา | 11 มี.ค. 57
คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า เยี่ยมคลอดคุณครูธัญญากร ภิรมย์ไกรภักดิ์
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 11 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน 2557
โรงเรียนบ้านทับช้าง | 11 มี.ค. 57
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 13-14 มี.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 มี.ค. 57
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 11 มี.ค. 57
คะแนนสอบ Las ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 11 มี.ค. 57
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า | 11 มี.ค. 57
เรียนเชิญ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน บ้านกุดชะนวน เข้าร่วมงานเปิดบ้านการศึกษา (Open House)
โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) | 01 มี.ค. 57
โรงเรียนวัดยางทอง รับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล 1 -ป.6 ติดต่อที่โรงเรียน
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 11 มี.ค. 57
โรงเรียนวัดยางทอง สอบวัดผลปลายปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 11 มี.ค. 57
เตรียมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล วันที่ 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 11 มี.ค. 57
เตรียมการต้อนรับ การประเมิน สมศ.รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 11 มี.ค. 57
เปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและวันมอบตัว (ห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 11 มี.ค. 57
เชิญร่วมบริจาค
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 11 มี.ค. 57
เชิญร่วมบริจาค
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง | 11 มี.ค. 57
อบรมการกรอกข้อมูล IEP
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
จัดสรรงบประมาณการจัดการศึกษาเรียนร่วม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
การจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
โครงการทำความดีจิตอาสาสู่สากล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
มาตรการควบคุมโรคมือเท้าปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
ประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
มาตรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
ประกวดโครงการรักชาติถูกทาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
การประชุมครูภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
การรักนักเรียนชั้น ม.๑,ม.๔
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
การอบรมการสอนหลักภาษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
ขอขอบคุณ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 มี.ค. 57
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายมีส่วนร่วม
โรงเรียนวังวิเศษ | 11 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เรื่องตกลงราคาซื้อกล้องดูดาวขนาดใหญ่
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 11 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 11 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เรื่อง เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 11 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1และม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 11 มี.ค. 57
บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 6
โรงเรียนอนุบาลจารุณี | 11 มี.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ศึกษาพืชสนใจ เรื่องกล้วยน้ำหว้า พันธ์มะลิอ่อง)
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 11 มี.ค. 57
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงอาหาร
โรงเรียนสามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร) | 11 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.4/3 (แก้ไข)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 11 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 และนักเรียนโครงการ ส.พ.ค. ให้โอกาส(ม.1-ม.6)
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 11 มี.ค. 57
สอบราคาเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 11 มี.ค. 57
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง | 11 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องมารายงานตัว ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. หากไม
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 11 มี.ค. 57
ขอขอบคุณคณะครูและพี่ๆ ใจดีทุกคน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 มี.ค. 57
สอบประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ | 11 มี.ค. 57
แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 10 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม | 10 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (กรณีเงื่อนไขพิเศษ)
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 10 มี.ค. 57
ร่วมแสดงความยินดีกับนายกอบต.คำชะอี คนใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 10 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th