หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางสาวณัฐญา ใจปัน
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุชาดา ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนรัฐโรจน์ ตรัยวัฒนกุล
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอนนต์ ศรีสวัสดิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวมยุรัตน์ ถาวรรักษ์
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางชลีพร สังคะ
ตำหแน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,339,916 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,058,754 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,029,656 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,533,164 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,356,227 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,281,527 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,153,276 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,085,837 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,930,272 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,920,288 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,811,460 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,790,690 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,769,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,739,737 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,688,767 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ทะเบียนนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 08 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 07 ส.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ | 07 ส.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ส.ค. 60
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (TEPE Online)
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ | 07 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 07 ส.ค. 60
พิธีเปิดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 2 - 8 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 18 - 24 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 4 -10 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 21 -27 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 14 -20 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 19 -25 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 12 -18 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 5-11 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์ 26 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม 2560
โรงเรียนบ้านดงซ่อม | 06 ส.ค. 60
ยาอมแก้เจ็บคอ” ทำเชื้อดื้อยา จี้ อย.ห้ามจำหน่าย
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 11 ก.ค. 60
อย. เตือนเครื่องสำอางหน้าใสขายในเน็ต อาจทำหน้าเหี่ยว
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 10 ก.ค. 60
10 อาหารสุขภาพที่มีวิตามิน E สูง
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 06 ก.ค. 60
จดหมายข่าว อย.น้อย “จากเพื่อน…ถึงเพื่อน” ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 06 มิ.ย. 60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 06 ส.ค. 60
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ | 06 ส.ค. 60
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 06 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 06 ส.ค. 60
แจ้งหยุดเรียนในวันที่ 7 ส.ค.60 และวันที่ 9-11 ส.ค.60...อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 05 ส.ค. 60
วันที่ 5-6 ส.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค. 2560 นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด ได้เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญาซื้อขายอสั
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 4 ส.ค.2560 นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และตัวตัวแทนน
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.2560เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนร
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 3 ส.ค.2560 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลแม่สอด ได้เข้าตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
วันที่ 1 ส.ค.2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ส
โรงเรียนแม่สอด | 05 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกเงิน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 04 ส.ค. 60
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 04 ส.ค. 60
ส่วนหนึ่งของทัพนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมชิงชัยกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 04 ส.ค. 60
ผลการประกวด BEST โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖o
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 04 ส.ค. 60
แบบติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนวังวิเศษ | 04 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 04 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 04 ส.ค. 60
งานวิจัย รายงานการพัฒนาสื่อ Power Point เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง Part of Spee
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 04 ส.ค. 60
นักศึกษาใหม่ที่มีสิทธิลงทะเบียนภาคเรียนที่1-2560
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 04 ส.ค. 60
หลักเกณฑ์การคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การนิเทศโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนวฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การรายงานข้อมูลครูเข้ารับการอบรมฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
การส่งมอบถังขยะอันตราย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 04 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 04 ส.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th