หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายสมปอง มณีแก้ว
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
กลุ่ม : ลูกจ้างชั่วคราว
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายสิทธิผล ทิพย์คงคา
ตำหแน่ง : ผู้รับใบอณุญาต
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ทิพพากรวิทยาการ    จ.ปทุมธานี
นางสาววิลาวัลย์ ทับหลักสินธุ์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่หน้าห้องผู้อำนวยการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายอภิรักษ์ กุลชุตินธร
ตำหแน่ง : ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)
กลุ่ม : ครูอัตราจ้าง
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร

กลุ่ม : กิจกรรมแนะแนว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,985,907 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,081 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,596,315 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,295,972 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,038 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 956,848 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 944,979 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,432 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 806,967 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 801,636 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,677 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,389 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 775,307 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 774,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 57
ขอเชิญวิทยากรประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 57
ปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2- 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านแก้ว ปี 2557 ที่ผู้ปกครองนักเรียนควรทราบ
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านแก้วได้รับมอบทุนการจัดสร้าโรงอาหาร 100,000 บาท
โรงเรียนบ้านแก้ว | 13 มี.ค. 57
ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านเขาน้อย | 13 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS Programme ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนประถมนนทรี | 13 มี.ค. 57
มอบหมายรักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 13 มี.ค. 57
กำหนดการสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 13 มี.ค. 57
ประกาศ รับเอกสารจบการศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 13 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึ
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 13 มี.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 26 ก.พ 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 13 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 13 มี.ค. 57
วันปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนคีรีวัฒนา 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนคีรีวัฒนา | 13 มี.ค. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ | 13 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา | 13 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 13 มี.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน open house
โรงเรียนบ้านนาหมอม้า | 12 มี.ค. 57
แนะคุรุสภาผ่อนเกณฑ์เป็นครู/เจอกำแพงหลายด่าน คนเก่งหนีหาย
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 12 มี.ค. 57
ธ.เดินหน้าใช้ข้อสอบกลาง
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 12 มี.ค. 57
การปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสกาดพัฒนา | 12 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์รายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ประภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 12 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนกุศลวิทยา | 12 มี.ค. 57
การใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนและโปรแกรมงานทะเบียน
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 12 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย | 12 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกา | 12 มี.ค. 57
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลชาย ส.เจริญชัยเนินโมก
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | 12 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับครูคนใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน | 12 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 มี.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ( ช่วงเดือนมีนาคม ถึง 16 พฤษภาคม 2557 )
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 12 มี.ค. 57
การศึกษาดูงาน โรงเรียนจัดสรรค์ที่ดินสงเคราะห์ สังกัด สพป,สุรินทร์ เขต ๓
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 12 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.5/2 (แก้ไข)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 12 มี.ค. 57
การอบรมครู เรื่องการใช้งานเว็บไซด์โรงเรียน 14 มีนาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 12 มี.ค. 57
เปิดรับสมัครเรียนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปและเด็ก ด่วน !
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 12 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนรุ่นที่14(เปิดเทอม 24 มิ.ย 2557)ด่วนเหลือ 5 ตำแหน่งเท่านั้น
โรงเรียนมหาสารคามการบริบาล | 12 มี.ค. 57
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(บ้านพักนักเรียน)
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 12 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนเสิงสาง | 12 มี.ค. 57
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 12 มี.ค. 57
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 12 มี.ค. 57
การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 12 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/572 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th