หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางราตรี พูลพันธ์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวณัฐนันท์ สินสถิตพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นางสาวกมลวรรณ ชูระมาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นายธีรพงศ์ จันทร์เเสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นางสาวนุชฎา เกียรติพิมล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,080 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,725 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,643 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,878 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,505 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,758 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,494 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,442 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,353 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,701 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,816 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,213 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,469 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๑๒๗ การประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 61
๑๒๖ การจัดทำภาพยนต์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 28 ก.พ. 61
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา | 15 ก.พ. 61
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาฝึกสอน
โรงเรียนวัดควนเมา | 28 ก.พ. 61
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ | 28 ก.พ. 61
ประกาศผลนักเรียนเข้าเรียนโครงการ EP
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี | 28 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (GP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 28 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 28 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (IEP) ชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 28 ก.พ. 61
๑๕ เม.ย.นี้ เชิญร่วมงานทำบุญและชุมนุมศิษย์เก่า
โรงเรียนไชยาวิทยา | 28 ก.พ. 61
ศึกษาดูงานยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 27 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 คลิกรายละเอียด
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.พ. 61
การเข้าค่ายเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ ป.4และลูกเสือสำรอง ป.2-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลอำเ
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร | 27 ก.พ. 61
เอกสารการประเมินโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 27 ก.พ. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร | 27 ก.พ. 61
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร | 27 ก.พ. 61
การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ป.5-6 ณ ค่ายสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่23
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลที่สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสหมิตรพิทยาลำดับที่ 1- 10
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 27 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงจรรยาวรรธน์ สืบสิงห์ สอบเข้าโควต้าลำดับ 4 EP สตรีศึกษา
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 27 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายภัทรวุฒิ ทบอุตสาหสิริ สอบเข้าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 27 ก.พ. 61
ขอแสดงความยินดี เด็กชายวรพงศ์ หวังเหนี่ยวกลาง สอบเข้าสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนสหมิตรพิทยา | 27 ก.พ. 61
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 27 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 27 ก.พ. 61
ประกวดราคาครุภัณฑ์
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 27 ก.พ. 61
ก้องห้วยไร่
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 27 ก.พ. 61
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร!! ระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 1 ห้องเรียนพิเศษ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 27 ก.พ. 61
สอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ SASMO ด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ ในระดับนานาชาติ
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 27 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านระเริง | 27 ก.พ. 61
การแข่งทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2561
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 27 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบรอบที่ 2 ระดับประถม-มัธยมศึกษา ( 24 ก.พ.61)
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 27 ก.พ. 61
ประกาศผลสอบรอบที่ 2 ระดับอนุบาล ( 24 ก.พ.61 )
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 27 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านภูตะคาม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านภูตะคาม | 27 ก.พ. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน “มุจลินท์ถิ่นวิชาการ....สานสู่อาชีพ” ปี 60
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 27 ก.พ. 61
เผยแพร่นวัตกรรม
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) | 26 ก.พ. 61
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) | 26 ก.พ. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 MEP ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 26 ก.พ. 61
โรงเรียนเข้ารับการประเมิน โรงเรียนสีขาวระดับเงิน
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 26 ก.พ. 61
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป.นครสวรรค์เขต2 เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 26 ก.พ. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคูบ พ.ศ.2561
โรงเรียนบ้านคูบ | 26 ก.พ. 61
ฟอร์ม SSR โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 26 ก.พ. 61
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลฯ
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 26 ก.พ. 61
พิธีส่งมอบรถยนต์
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 | 26 ก.พ. 61
๑๒๓ ประชาสัมพันธ์อบรมทางไกล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.พ. 61
xxx แบบบันทึกประเมินการอ่าน ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียน เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ | 26 ก.พ. 61
ขอแจ้งกำหนดการปีการศึกษา 2/2560
โรงเรียนวัดเจ้ามูล | 26 ก.พ. 61
ค่ายธรรมะห่มดอย 23-24 ก.พ.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 26 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 26 ก.พ. 61
๑๒๒ การเฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.พ. 61
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/659 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th