หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,986 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,718 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,227,106 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,663,773 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,513,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,338,310 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,303,713 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,738 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,128,952 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,058,183 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,873,543 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,593 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,537 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,785,468 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
มติ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
การย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนดนตรีไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประกาศตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
การจัดงานสถาปนายุวกาชาด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
ประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ธ.ค. 60
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ยินดีต้อนรับท่านปลัดอาวุโส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร อำเภออุทุมพรพิสัย
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 26 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 26 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 26 ธ.ค. 60
กิจกรรม Christmas Day 2560 อนุบาล
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 25 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
เครื่องหยอดปุ๋ยไฮเทค
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 25 ธ.ค. 60
ภูไท ห้องแซง (Phuthai Hongsang) Cr: วัฒนธรรมตำบลห้องแซง
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอกสาร จำนวน ๔๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยาสีฟัน จำนวน ๒๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกรอบรูปหมู่ จำนวน ๑ กรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพลาสติกใส จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นตัวแทน สพป.อย.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาคกลางและตะวันออก
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อสอบ จำนวน ๒,๗๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
ที่ 414/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสายไมล์ สายไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนบ้านกลาง | 25 ธ.ค. 60
เชิญชวนทำบุญตักบาตรอาหารพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 25 ธ.ค. 60
ประกาศหยุดเรียนครึ่งวัน วันที่ 27 ธันวาคม 2560
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) | 25 ธ.ค. 60
การแข่งขันสพฐ-เอพีHonda วิ่ง31ขาปีที่13/2560 ระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ธ.ค. 60
ภาพบรรยากาศการสอบPre-ONET รร.บ้านท่าอาจปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 24 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 24 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลด รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 24 ธ.ค. 60
ปีใหม่ 2561 ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่าบริจาคเก้าอี้ และรถตุ๊กๆ
โรงเรียนบ้านปะอาว | 23 ธ.ค. 60
ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแนวทางในการส่งเสริมด้านวิชาการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 23 ธ.ค. 60
ประกาศผลสอบเข้า ม.1 รร.จุฬาภรณ์ ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลตราด | 23 ธ.ค. 60
จัดสรรปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียน ๒/๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 23 ธ.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/642 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th