หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวนฤมล สีโสภา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวสายฝน ขำเขมร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,386,329 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,295 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,471,103 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,427,827 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,385,187 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,249,064 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,168,989 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,154,571 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,060,305 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,024,319 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 995,937 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 957,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 955,698 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 888,574 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศร
โรงเรียนบ้านคูบ | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 11 ก.ย. 57
ปฏิทินกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
รายการแข่งขันทักษะศิลปหัตกรรมศูนย์เครือข่ายที่๑๖ ปึ ๒๕๕๗
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 11 ก.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ปีการศึกษา2557
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
เรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และทุกท่าน ร่วมงาน สลากภัต โรงเรียนวัดกู่คำในวันอาทตย์ที่ 14 ก
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 11 ก.ย. 57
วันนี้ของที่นี่..อนุบาลด่านช้าง
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง | 11 ก.ย. 57
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ อนุบาลตรัง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 11 ก.ย. 57
กำหนดสอบประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปลายภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 11 ก.ย. 57
รายงานการประเมินโครงการ “ขยะทองคำ ๔ ป ๔ ส” โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านไร่ | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนที่ไปประกวดการแสดง Science Show
โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ร่วมงานมุทิตาคาราวะครูผู้เกษียณอายุราชการวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในวันที่ 23 กันยายน 2557ตั้งแต่เวลา08.00-13.00น.
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งครู ICT
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
คณะและสาขาวิชารับตรง_มข.58
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 11 ก.ย. 57
การจัดประกวดการวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
จัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ก.ย. 57
เชิญประชุม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้"
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัยวันที่ 30 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1-4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 11 ก.ย. 57
แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เรื่อง การรับส่งบุตรหลาน งาน กีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2014
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
กำหนดการ พิธีเปิดงานกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์ ๒๐๑๔” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
คู่มือ จัดพิมพ์ ปพ.5 ทางโปรแกรมและทางเว็บ.docx
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
คู่มือบันทึกคะแนน SCHOOL ICT
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
กีฬาดอกบัวเกมส์ 2014 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนอนุบาล-ม.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมอาเซียน(11-12 สิงหาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.๖ ร่วมพิธีปิดการอบรม English Camp ร.ร.บ้านท่าบ่อ(๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลโดยท่านรองผอ.สพป.อบ๑ ท่านวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์และคณะ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนชมรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าอบรมการผูกผ้าจากวิทยากรจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยท่านรองผอ.สพป.อบ.1 ท่านวิเศษ ปากหวาน และคณะ(๒๗ สิงหาคม๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.6 เข้าอบรม English Camp ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 18 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงด้วยสมองและสองมือเรา
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคา
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 10 ก.ย. 57
เรียนคณะครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมทุกท่าน คณะครูสามารถ โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้หน้าเว็บ นะครับ
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | 10 ก.ย. 57
อาลัยครูอาเซีย
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 10 ก.ย. 57
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านให้กับนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ติดตามนักเรียนได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์ภาคใต้
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/631 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th