หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,446,289 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,051,055 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,989,722 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,930,067 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,006 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,686,134 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,493,785 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,431,680 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,426,285 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,510 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,011 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,273,872 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,246,216 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ธ.ค. 58
ขอเชิญสมัครรับรางวัล ปี ๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ธ.ค. 58
การจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ธ.ค. 58
การจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ธ.ค. 58
กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 17 ธ.ค. 58
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 17 ธ.ค. 58
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ไปแข่งขันงานศิลปห
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู | 17 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 17 ธ.ค. 58
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 17 ธ.ค. 58
ผอ.ประจักษ์ บัวพันธ์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวรฯ
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 17 ธ.ค. 58
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง | 17 ธ.ค. 58
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม | 17 ธ.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักร้องรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2
โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง | 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง โดยวิธีประกวดร
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม | 17 ธ.ค. 58
ชนะเลิศการแข่งขันตลก และอีก 3 เหรียญทอง แสดงความยินดีในแข่งวิชาการระดับภาคเหนือ ที่ จ.พิษณุโลก
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 | 17 ธ.ค. 58
การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 17 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 17 ธ.ค. 58
กรมจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพสาขาต่างๆให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และม.6
โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ | 17 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแ
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 17 ธ.ค. 58
15 ธ.ค.2558 หมู่บ้านสายไฟ หมู่ 11 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ศึกษาดูงานที่บ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 17 ธ.ค. 58
งานกีฬาสีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหางดง ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 5
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) | 16 ธ.ค. 58
16 ธ.ค 58 คณะคุณนก ร้านตำแซ่บกลางซอยดีอินทร์ ป่าช้าจีน เลี้ยงอาหารนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 16 ธ.ค. 58
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
โรงเรียนชุมชนโนนแดง | 16 ธ.ค. 58
11 ธ.ค. พ.ศ.2558 ร่วมกิจกรรม bike for dad ณ บ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 16 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 16 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแ
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 16 ธ.ค. 58
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์
โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา | 16 ธ.ค. 58
ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) เข้าร่วมการแข่งขัน OBEC AWARD ระดับภาค
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 16 ธ.ค. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ทอด ณ โรงเรียนบ้านพุทรา สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนบ้านพุทรา | 16 ธ.ค. 58
ผอ.ประจักษ์ บัวพันธ์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘
โรงเรียนบ้านอีเลิศ | 16 ธ.ค. 58
แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน เพิ่มเติม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 ธ.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 16 ธ.ค. 58
โครงการทุนหมุนเวียนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เลือกใช้ในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
การจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
การฝึกอบรมพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
การประกาศตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 16 ธ.ค. 58
ข้อสอบ Pre O-NET 2558
โรงเรียนดงบังวิทยา | 16 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชนโนนแดง
โรงเรียนชุมชนโนนแดง | 16 ธ.ค. 58
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านศิลา | 15 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์กำหนดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในวันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 15 ธ.ค. 58
ขอเชิญ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแต่ละกลุ่มสาระฯ โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่ว
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ | 15 ธ.ค. 58
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 15 ธ.ค. 58
ประกาศ นักเรียนที่ได้รับทุน Media Kids Aword ลำดับที่ 1-3 ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 15 ธ.ค. 58
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน Obec Awards ด้านการบริหารจั
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 15 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนระดับปฐมวัย)
โรงเรียนบ้านศิลา | 15 ธ.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
โรงเรียนวัดควนเมา | 15 ธ.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th