หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านสวนใน
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สพป.ตาก เขต 1
นายสันติสุข ทิวากร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นางดวงใจ มากทรัพย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : คณะบุคลากร
ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง    จ.กาญจนบุรี
นายยุทธชัย สารขันธ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.หนองแสงวิทยาเสริม    จ.กาฬสินธุ์
นางวันทนีย์ พลธสูร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
นางเข็มทราย สรเลขกิตติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านแซร์ออ    จ.สระแก้ว
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,726,489 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,631,289 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,245,756 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,199,143 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,995,118 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,856,699 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,674,050 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,641,982 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,626,854 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,486,418 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,410,297 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,388,767 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,382,011 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนอนุบาลจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 59)
กิจกรรมต่อต้ายยาเสพติด
โรงเรียนบ้านหนองคันนา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 59)
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
โรงเรียนประโดกสามัคคี
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 59)
มอบของช่วยเหลือเด็กหญิงรักษิตา พลายบัวชั้นป.3/2บ้านประสบเหตุไฟไหม้(๒๘ มิ.ย.๕๙)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 29 มิ.ย. 59)
กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนวัดฝาละมี นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
โรงเรียนวัดฝาละมี
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 59)
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 167 รูป / โพสเมื่อ 28 มิ.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 28 มิ.ย. 59
วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 สอบวัดผลประเมินผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1/2559
โรงเรียนจงฮั้ว | 28 มิ.ย. 59
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 28 มิ.ย. 59
ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
โครงการเสาธง 5 นาที
โรงเรียนบ้านซับตารี | 28 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองขาม | 28 มิ.ย. 59
25 กรกฏาคม-10 สิงหาคม 59 กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 (ช้างน้อยเกมส์)
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
13-15 กรกฏาคม 59 นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 เข้าร่วมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 28 มิ.ย. 59
เรื่อง การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน
โรงเรียนอนุชนวัฒนา | 28 มิ.ย. 59
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการตัดปะกระดาษ ระดับเหรียญทอง
โดย : นางสาวภาอีด๊ะ อ่าวลึกน้อย
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
การแข่งขันปั้นดินนำ้มันระดับเหรียญเงิน
โดย : นางสาวภาอีด๊ะ อ่าวลึกน้อย
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อระดับเหรียญทอง
โดย : นางสาวภาอีด๊ะ อ่าวลึกน้อย
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
ปี 2557 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ป.1-6 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประถมศึกษาระดับภาค ปีการศึกษา 2557
โดย : นางสาวนงลักษณ์ ยังรอด
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
ปี 2558 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
โดย : นางสาวนงลักษณ์ ยังรอด
ร.ร.บ้านบากัน    จ.กระบี่
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
โดย : นายพงศกร นนดารา
ร.ร.โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    จ.ยโสธร
โครงงานคุณธรรม5
โดย : ด.ช.ปุณวัช คงดั่น
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม4
โดย : ด.ช.ภาคภูมิ ดวงสว่าง
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม3
โดย : ด.ช.บุญอุ้ม พ่วงขวัญ
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
โครงงานคุณธรรม2
โดย : ด.ช.วีระภาพ สมพงษ์
ร.ร.ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)    จ.นนทบุรี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th