หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,585,437 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,052,958 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,659,794 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,657,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,471,098 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,398,955 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,268,975 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,246,094 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,169,008 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,153,197 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,148,164 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,120,202 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 78 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ 16-25 เมษายน 2558 จำนวน 2 รุ่น
โรงเรียนวัดคลองชัน
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
เชิญชมนักเรียนชั้นประถมศึกษาในรายการชิงช้าสวรรค์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้ว
โรงเรียนบ้านแก้ว
( จำนวน 14 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
สงกรานต์ซัมเมอร์
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปรับปรุงห้องน้ำ
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 25 เม.ย. 58
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 เม.ย. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 เม.ย. 58
ประกาศมอบตัวนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล-ม.3 และรับอุปกรณ์การเรียนในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.3
โรงเรียนวัดคลองชัน | 24 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคาร 3 (ครั้งที่ 2)
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 เม.ย. 58
เอกสารแนบท้ายซื้อหนังสือเรียน
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 24 เม.ย. 58
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 24 เม.ย. 58
คว้าแชมป์การแข่งขัน Crossword ระดับ ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 24 เม.ย. 58
คว้าแชมป์การแข่งขัน Crossword ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 24 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก นาฎศิลป์
โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 | 24 เม.ย. 58
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชร
ร.ร.บ้านด่าน    จ.ระนอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ "ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอบยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ"
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ อันดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
โลห์ ข้าราชการประเภทครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ)
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง
โดย : เด็กชายอานนท์ ทวนทอง , เด็กชายสุพัฒน์ ชมเชย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับคะแนนสูงสุดความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
โดย : เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเย็น
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายกิตติธัช คุ้มวงษ์ , เด็กหญิงมีนตรา คงวัฒนา
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายผจงพร ทองนาค , เด็กชายพลพล เยื่อใย , เด็กชายสุพชา อาลัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายฉัตรชัย เล็กมาก , เด็กหญิงวรัญญา จัดภัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th