หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นางสาวศิริวรรณ ราชภักดี
ตำหแน่ง : เลขานุการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางอุษา ศรแผลง
ตำหแน่ง : รองประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางกาญจนาพันธ์ุ แสนมงคล
ตำหแน่ง : ประธานกรรมการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นางสาวเนตรทราย คำมงคุณ
ตำหแน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายทรงฤทธิ์ ภิญโญศรี
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : ปกครองนักเรียน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายสุทธิพงษ์ โอชิน
ตำหแน่ง : กรรมการ
กลุ่ม : ปกครองนักเรียน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,018,576 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,695,052 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,368,728 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,302,178 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,099,589 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,052,948 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,763,871 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,720,685 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,714,913 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,548,423 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,461,237 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,451,223 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,429,483 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,414,419 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 90 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
งานกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านหนองคันนา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและยุวกาชาด วันที่ 3-5 ส.ค. 59
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 117 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทยานประว
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
ฉลองศาสนนามน.ออกัสติน
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 26 ส.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ระดับSCQA
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ส.ค. 59
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1-6
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 26 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) | 26 ส.ค. 59
พิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 26 ส.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “KOTA PROMP เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการ การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
สรุปลดเวลาเรียนป.2
โดย : นางสาวณัฐหทัย ขันนอก
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โครงร่างงานวิจัย
โดย : นางสาวสุกัญญา แซ่จาง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอน
โดย : นางสาวสุกัญญา แซ่จาง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปลดเวลาเรียนป.2ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย : นางสาวสุกัญญา แซ่จาง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เวลาเข้าเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1.3
โดย : นางกัลยา กันทาเดช
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระองค์โสมในการแข่งขันจินตลีลาในวันแม่แห่งชาติปี2559
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย : ด.ญ.บุศรินทร์ พุทธบุญ ด.ญ.วริศรา สิงห์ศาลาแสง ด.ญ.อาริญา พรดอนก่อ ด.ญ.ณิชากร มูลสิติ ด.ญ.อรุณวรร
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 18 ปีชาย ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย : ด.ช.ชลสิทธิ์ โพธิขาว ด.ช.นพเก้า กาสี ด.ช.ธนากร ไพพิจิตร ด.ช.เจษฎา แซ่ลิ้ม ด.ช.ศตวรรษ จันทะธรรม
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
วาดภาพวันแม่แห่งชาติ
โดย : เด็กหญิงทัดดาว ทัพพะจายะ
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
รางวัลรองอันดับสองฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th