หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นางอำนวย กำเนิดกาลึม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
นางสาวแสงระวี อินอำนย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
นายจตุวีร์ จุดโต
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
นางสาวนภัสสร ไชยเสนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
นายทัศดี แสนราษฎร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
นายวัฒนา ศรัทธาคลัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านโชคเจริญ    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,857,176 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,658,229 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,294,922 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,243,988 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,020,492 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,942,657 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,715,311 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,664,976 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,664,812 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,512,367 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,426,346 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,418,392 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,401,755 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,380,529 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คณะครูนำนักเรียนถวายเทียนพรรษา ณ วัดไทรงาม
โรงเรียนวัดไทรงาม
( จำนวน 16 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
English After Teach EAT
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
ม.6 จบแล้วน๊ะ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
โครงการครูมืออาชีพ 2559
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
ค่ายภาษาอังกฤษมัธยม 1-3
โรงเรียนมารดาวนารักษ์
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และการงานอาชีพ วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 81 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการทัศนศึกษา จินดาสัมพันธ์ และ แสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 25 ก.ค. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม | 25 ก.ค. 59
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกกโอ
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ตารางสอนนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 25 ก.ค. 59
แห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
โรงเรียนวัดจินดาราม | 25 ก.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนที่ 132/2559 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามต
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 25 ก.ค. 59
เนื้อหาการออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 25 ก.ค. 59
ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง สารและสมบัติของสาร
โดย : นางสาวศิริอร คล้ายสกุล
ร.ร.เขาทะลุพิทยาคม    จ.ชุมพร
สื่อและแหล่งเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (google site) https://sites.google.com/site/englishprasartbeng/
โดย : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา    จ.สุรินทร์

โดย : นางสาววิริยา โยธา
ร.ร.บ้านตระกวน    จ.ศรีสะเกษ
เพจเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษบนสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/ninkpanisara
โดย : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ร.ร.ปราสาทเบงวิทยา    จ.สุรินทร์
Master teacher
โดย : นางสาวกนกวรรณ สาลี่ติด
ร.ร.โคกกะเทียมวิทยาลัย    จ.ลพบุรี
games
โดย :
ร.ร.วัดจินดาราม    จ.นครปฐม
การแข่งว่ายน้ำ ปากช่อง - ภูตะวัน แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 จ.นครราชสีมา
โดย : ด.ญ.วริยา ปาปะเถ
ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
การแข่งว่ายน้ำ ปากช่อง - ภูตะวัน แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 จ.นครราชสีมา
โดย : ด.ช.รชฏ วรางคณาวดี
ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
การแข่งว่ายน้ำ ปากช่อง - ภูตะวัน แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 จ.นครราชสีมา
โดย : ด.ช.ณัฐกิตติ์ วริทธิวรพันธ์
ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
การแข่งว่ายน้ำ ปากช่อง - ภูตะวัน แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 จ.นครราชสีมา
โดย : ด.ช.ธนาเดช อาษาศรี
ร.ร.พระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th