หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวหทัยทิพย์ กล้าณรงค์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสมชาย ศรีวิพัฒน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายสันทัด ณิชากรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นางหทัยรัตน์ สุพรรณคง
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผงงาน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายวิมล วังกรานต์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
นายอานนท์ อินทวงษ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สระกระโจมโสภณพิทยา    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,981,925 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,900,868 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,624,942 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,601,799 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,327,056 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,159,870 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,019,085 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,938,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,925,924 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,677,390 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,656,193 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,602,153 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,601,974 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,568,192 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,553,900 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,439,998 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
ประเมินรอบที่ 3 เพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านสะพานสี่
( จำนวน 38 รูป / โพสเมื่อ 22 ม.ค. 60)
ทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และแหลมผักเบี้ย
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 60)
กิจกรรมงานวันเด็ก โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 60)
วันครู 16 มกราคม 2559
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 60)
"Bangkok big cleaning" กรุงเทพฯ เมืองสะอาด
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 60)
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้อุทยานดอกไม้
โรงเรียนวัดลานบุญ
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 21 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 21 ม.ค. 60
ฝากปุ่ม
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 21 ม.ค. 60
เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 21 ม.ค. 60
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนแหล่งเรียนรู้อุทยานดอกไม้
โรงเรียนวัดลานบุญ | 21 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี
โรงเรียนวัดลานบุญ | 21 ม.ค. 60
วันที่ 20 ม.ค. 2560 นายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอด นายอุทัย ใจกองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรี
โรงเรียนแม่สอด | 21 ม.ค. 60
คุณเดชา สงค์ประเสริฐ ร่วมกับพันธมิตรที่ใจบุญ มอบเสื้อยืดให้แก่นักเรียน 13 โรงเรียน วันที่ 17 ม.ค.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 21 ม.ค. 60
แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2560
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 21 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 21 ม.ค. 60
ต้อนรับการศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเสลา
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 21 ม.ค. 60
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นายสมนึก พิมพ์นนท์
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
20 มกราคม 2560 วิทยากรติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 โรงเรียนผักไห่ "สุธาประมุข"
โดย : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์    จ.พระนครศรีอยุธยา
เช็คเวลาเรียน เดือน ธ.ค.59 รายวิชาอินเตอร์เพื่อธุรกิจ ม. 5.6
โดย : นางสาวกนกพร จำปา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียน เดือน ธ.ค.59 รายวิชาโปรแกรมกราฟิก ม. 5/6
โดย : นางสาวกนกพร จำปา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการปฏบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ๒/๒๕๕๙
โดย : นางสาวศลิษา แสงเมือง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
โดย : เด็กหญิงภัทรธิดา บุญมั่น
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนนวล
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดย : นายภานุพงศ์ ต่วนชะเอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
โล่รางวัล ลูกกตัญญููกตเวที คนดีนครสวรรค์ (ระดับจังหวัด)
โดย : เด็กหญิงสุภัสสร โพธิ์บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ประกอบอาหารจานเดียวและขนมไทย
โดย : โรงเรียนบ้านโคกม้า กิจกรรมทางวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th