หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางราตรี พูลพันธ์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดสุขกร    จ.สมุทรปราการ
นางสาวณัฐนันท์ สินสถิตพร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นางสาวกมลวรรณ ชูระมาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นายธีรพงศ์ จันทร์เเสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
นางสาวนุชฎา เกียรติพิมล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านบาตูปูเต๊ะ    จ.ตรัง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,602,080 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,540,725 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,350,642 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,739,878 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,611,505 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,386,758 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,377,494 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,270,442 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,206,353 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,135,676 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,940,701 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,905,816 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,875,213 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 1,847,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,836,469 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมสสส.
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
การแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ภายใต้โครงการบริการชุมชนโดยน้องนิ
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
อบรมยาเสพติด
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา2560
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือนมาจัดกิจกรรมให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
๒๐๖ รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๕ เลื่อนกำหนดการกรอกข้อมูล SchoolMIS
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๔ การตรวจสอบยืนยันข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ท
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๓ การคัดเลือกเพื่อบรรจุศึกษานิเทศก์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๒ แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๑ แจ้งวันสอบธรรมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
๒๐๐ ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 24 เม.ย. 61
ที่ 24 / 2561 (เรื่องเวรรักษาการณ์ประจำเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2561)
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 24 เม.ย. 61
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 24 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 เม.ย. 61
แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ โดยการกระบวนการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดย : นายธนญ มารัตน์
ร.ร.สันติสุขพิทยาคม    จ.น่าน
เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยสิ่งมีชีวิต
โดย : นางสาวอภิรดี ผิวผ่อง
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
รางวัลประทาน โล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบรักษาศีล ๕
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์
โดย : นายศาสตราวุธ มีดี
ร.ร.ขนาดมอญพิทยาคม    จ.สุรินทร์

โดย : นางสาวยุบลวดี ลุสมบัติ
ร.ร.ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม    จ.กำแพงเพชร
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โดย :
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
ฟุตบอล
โดย : นักกีฬาโรงเรียน
ร.ร.กลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)    จ.กรุงเทพมหานคร
เหรียญทองมิตรภาพ
โดย : expo Muafakat Kedah 2018
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
โครงงานอาชีพ เรื่อง…คุกกี้กล้วย
โดย : นางสาวนันทวรรณ เจียมศิริ
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์
โครงงานอาชีพ เรื่อง…ครีมอาบน้ำแตงกวา
โดย : นายอเนก พงษ์สวัสดิ์
ร.ร.หัวดงราชพรหมาภรณ์    จ.นครสวรรค์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th