หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางสาวอินทุกร การินตา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.น้ำริดวิทยา    จ.อุตรดิตถ์
นายเทียนชัย ชาลีวรรณ์
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 3
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวกรรณิกา พูนยศ
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 4
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นางสาวรัญชญา แก้วอยู่
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที 2
ร.ร.เจริญวิทยา    จ.ปทุมธานี
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ข้อมูลบุคลากร
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
นายบุญทัน บุตราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,180,053 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,740,022 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,446,143 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,363,776 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,185,426 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,080,878 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,810,243 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,773,304 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,764,290 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,578,752 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,503,724 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,492,288 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,463,339 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,448,559 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
งานเกษียณอายุราชการของโรงเรียนในกลุ่มทวาราวดี
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 70 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
กิจกรรมงานเกษียณครู (ช่วงเวลาเย็น)
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
พิธีมุฑิตาจิต งานเกษียณอายุราชการบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสงขลา
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
( จำนวน 107 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
รับโล่ห์รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
นำเสนอการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
โครงการ ธรรมะสัญจร พัฒนาจิต
โรงเรียนปลาปากวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การประเมินการอ่าน-เขียน ป.๑
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ประชุมคณะกรรมการประเมินการอ่าน-เขียนฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการระบายสีฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการจำหน่ายดอกประดู่ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
รับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
กีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.ย. 59
การประกวดฮ่ำกะโลง ประเภท เยาวชน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 26 ก.ย. 59
สรุปเหรียญรางวัล ร.ร.วุฒิวิทยา ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (วันที่ 23-25 กย 59)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 ก.ย. 59
รับสมัครครู ด่วน 1.ครูเอกวิชาฟิสิกส์ 2.ครูเอกวิชาภาษาอังกฤษ 3.ครูเอกวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ก.ย. 59
จัดสรรชุดกีฬา (ปัจจัยพื้นฐานฯ) ภาคเรียนที่ ๑/๕๙
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 ก.ย. 59
รายงานสรุป MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานชุมนุม ว่างสร้างงาน
โดย : นางสุณี ศรีมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสาวดวงดาว ราคะใจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวดวงดาว ราคะใจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดย : กลุ่มนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาโรงเรียนวุฒิวิทยา
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา
A-math เกมต่อเลขคำนวน
โดย : เด็กชายนราวิญช์ ชาญณรงค์
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th