หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นายแทนไท ขาวทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งสังพิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
นายจิรภัทร สาทวอน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายธนากร ฉายแก้ว
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทโร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางญาดาวดี นิลเปี่ยม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจันทร์อินทร์ ชูทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์)    จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,252,750 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,954,659 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,936,393 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,486,344 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,296,454 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,261,199 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,098,250 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,062,625 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,880,533 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,784,823 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,782,046 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,748,493 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,728,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,712,601 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,655,582 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 27 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 60)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลละงู
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 60)
การประเมินการอ่านการเขียน
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 22 ส.ค. 60)
งานวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนวุฒิวิทยา (วันที่ 18 สิงหาคม 2560)
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 60)
20 ส.ค.2560 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ณ รร.ลำปำรีสอร์ท
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 60)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2560
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 21 ส.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 22 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลละงู | 21 ส.ค. 60
มอบเกียรติบัตรแก่คณะกองเชียร์
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 21 ส.ค. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้เหรียญ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านท่าอาจเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 21 ส.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุมาลี ฟองอ่อน กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 25 มิ.ย. 60
การขอรหัส PIN บัตรประจำตัวประชาชน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรม Active Learning
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 ส.ค. 60
19 สิงหาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา พร้อม นายธรรมรัตน์ ศรีชัย อบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 21 ส.ค. 60
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 21 ส.ค. 60
รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2559
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
ครูผูสอนดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ปีการศึกษา 2560
โดย : นางสาวเกศรินทร์ ทับทอง
ร.ร.วัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)    จ.สมุทรสาคร
แผ่น 6 อ่านคล่องร้องเล่น
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 5 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๔ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
แผ่น 4 อ่านและเขียนคำคล้องจอง ๓ พยางค์
โดย : นางอนัญญา คำผลศิริ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
ระบายสีภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โดย :
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
กระดาษพับหรรษา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
ถ่ายทำวิดีโอ "หัวหน้าห้องคนใหม่"
โดย :
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
วาดภาพระบายสี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย : นางสาวสาวลักษณ์ ผุยศรี
ร.ร.วังตะเคียนประชานุสรณ์    จ.กำแพงเพชร

โดย : วิชิตพล
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th