หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเสถียร จรชัย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
นายพิริยะ สุวรรณสายะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวนิสายชล พงศ์พาชำนาญเวช
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวสุรีย์รัตน์ ยิ้มขลิบ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นายธีรัตม์ เสฎฐวุฒิธารณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
นางสาวภัทชา พิสุทธิ์เมธา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,164,486 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,854,201 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,845,201 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,446,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,239,228 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,215,972 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,055,824 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,040,897 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,824,991 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,757,005 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,709,860 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,689,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,683,850 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,642,450 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,629,439 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
ผลการประกวดคัดลายมือ ระบายสีภาพ และวาดภาพระบายสี วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
กีฬาสี 60
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 390 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
อบรมหนังตะลุง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
( จำนวน 54 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
วันที่ 15- 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดศรีห้วยทับท
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
( จำนวน 28 รูป / โพสเมื่อ 24 มิ.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โครงการสนามจราจรเยาวชน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 มิ.ย. 60
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ แข่งกรีฑาสีภายใน
โรงเรียนไชยาวิทยา | 24 มิ.ย. 60
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนไชยาวิทยา | 24 มิ.ย. 60
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 24 มิ.ย. 60
วันที่ 23 มิ.ย.2560 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์
โรงเรียนแม่สอด | 23 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนแม่สอด เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้ส
โรงเรียนแม่สอด | 23 มิ.ย. 60
มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
โรงเรียนวัดโสมนัส | 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มิ.ย. 60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 23 มิ.ย. 60
เสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 23 มิ.ย. 60
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)
โดย : นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
ร.ร.เสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20    จ.อุดรธานี
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
โดย : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น รองอันดับ 1 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2539
โดย : นางจันทร์ทิพย์ จาริภักดิ์
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
ครูดีในดวงใจระดับประเทศ พ.ศ. 2560
โดย : นางสมพร ขึ้นทันตา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครุสดุดี ของคุรุสภา พ.ศ. 2552
โดย : นางสมพร ขึ้นทันตา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
อ่านเอาเรื่อง Pisa ป.4 - ป.6
โดย : เด็กหญิงดวงใจ พิลึก
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
เขียนตามคำบอก ป.1 - ป.3
โดย : เด็กหญิงวรรณษา สุคลชาติ
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น
โดย : เด็กหญิงชนิศรา แย้มคล้าย
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
สมาชิกสหกรณ์ผู้มีส่วนร่วมด้านการสหกรณ์ดีเด่น
โดย : เด็กชายสิทธิชัย อนันตกูล
ร.ร.บ้านน้ำเค็ม( คาร์ฟูร์ บ.บวิคไทย บ.อีดีเอฟ จำกัด อุปถัมภ์ )    จ.พังงา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th