หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางกาญจนา รามศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านดอนบม    จ.ขอนแก่น
นางสาวจารุนีย์ อินทร์คำน้อย
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านมาย    จ.สกลนคร
นางสาวกาญจนา
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสำเรียง จันทร์เนตรพเนาว์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายโภชนาการ
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นายบุญเพิก จิตดอน
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นายถไล ย่อยกระโทก
ตำหแน่ง : นักการภารโรง
กลุ่ม : เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,403,674 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,197,508 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,115,872 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,594,179 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,421,842 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,305,035 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,218,523 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,119,232 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,029,782 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,986,300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,838,222 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,807,182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,767,179 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,723,050 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
"ปฏิวัติการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน 4.0ด้วย Google Application"
โรงเรียนสตรีพังงา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 60)
การแข่งขันกีฬา - กรีฑาอำเภอแม่ริม (08/12/2560)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 60)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรม ธรรมมะ จาก ทีมวิทยากร ดร.สโรชา แพร่ภาษา อาจารย์
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 60)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว
โรงเรียนแม่สอด
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 11 ธ.ค. 60)
กีฬาตำบลหนองบัว ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
( จำนวน 150 รูป / โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 60)
สาธารณสุขอำเภอจะนะบริการฉีดวัคซีนนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดีและวินัยการจัดระเบียบแถว
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ธ.ค. 60
วันที่ 2-3 ธ.ค.2560 วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนแม่สอด ร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง กับกิจกรรมงานปร
โรงเรียนแม่สอด | 11 ธ.ค. 60
วันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายเชษฐา แก้วทันคำ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง(แบบครบวงจร ตำบ
โรงเรียนแม่สอด | 11 ธ.ค. 60
รับสมัครครูดนตรีสากล
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา | 11 ธ.ค. 60
บรรยายระเบียบ ก.คลัง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 11 ธ.ค. 60
การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่โรงเรียนผลิตขึ้นในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง | 10 ธ.ค. 60
คำสั่งกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ | 10 ธ.ค. 60
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) | 09 ธ.ค. 60
เนื้อหาออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 09 ธ.ค. 60
เครือข่ายผู้ปกครองร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนบ้านซับตารี | 08 ธ.ค. 60
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สนับสนุน ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก พุทธศักราช ๒๕๕๙
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดศาสนพิธีกรน้อย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมประกวดร้องเพลงรายการไมค์ทองคำเด็ก
โดย : เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญแจ่ม
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
โดย : กีฬาแชร์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
โดย :
ร.ร.วัดไผ่ตัน    จ.กรุงเทพมหานคร
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
โดย : เด็กหญิงทรรศนีย์ แก้วศรี ชั้น ป.5/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ระดับเขตพื้นที่
โดย : 1. เด็กหญิงชุติญา สุทธิธนากูล 2. เด็กหญิงปุญยาพร โพดจะโป๊ะ 3. เด็กชายภัคพงศ์ กมลจิตร ชั้น ป.6/1
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th