หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,445,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,049,422 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,988,262 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,928,389 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,868,507 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,685,322 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,491,861 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,430,956 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,424,197 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,155 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,314,469 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,273,446 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,245,062 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
นักเรียนรับทุนการศึกษา จากสมาคมชาวสงขลา
โรงเรียนบ้านโคกม้า
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
โรงเรียนเมตตาวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี21มิ.ย.58
โรงเรียนเมตตาวิทยา
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
มอบรางวัลการประกวดคำขวัญต้านภัยยุงลาย
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
ลูกเสือสามัญเข้าค่ายพักแรม
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 53 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
ค่ายลูกเสือสำรอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 61 รูป / โพสเมื่อ 06 ก.พ. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน -สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 07 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชา
โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) | 06 ก.พ. 59
โรงเรียนดอนไชยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 - 5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) | 06 ก.พ. 59
นายนพดล ฤทธิโสม ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและคำแนะนำในการติว o-net
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 06 ก.พ. 59
เงื่อนไขนักเรียนโควตา และนักเรียนความสามารถพิเศษ
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 3
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 2
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา หน้า 1
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ตารางสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและคะแนนรายวิชา
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 05 ก.พ. 59
บันทึกการเข้าเรียน เดือนมกราคม 59
โดย : นางสาวเมธาวดี ริจนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวเมธาวดี ริจนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สถิติการมาเรียน เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกเวลาเรียนเดือนมกราคม2559
โดย : นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA การคิดเลขเร็ว เล่มที่ 7
โดย : นางศรีภา เกิดแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : จุฑาวรรณ อินทชาติ
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
ความรู้พื้นฐานด้านดนตรีไทย
โดย : สุภัสสรา พรศรี
ร.ร.น้ำรอบวิทยา    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงศศิธร คงแก้ว
ร.ร.บ้านช่องช้าง    จ.สุราษฎร์ธานี
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ
โดย : เด็กหญิงวิภาวดี รอดเกลี้ยง
ร.ร.บ้านช่องช้าง    จ.สุราษฎร์ธานี
สอบผ่านรอบที่ 1 ของการแข่งขันด้านวิชาการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558 และได้เข้าไปแข่งขันในรอบที่ 2 ต่อไป
โดย : เด็กชายชยพล เพ็ชรแกมทอง
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th