หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,988,436 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,289,020 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,224 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,249 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,640 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,523 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,798 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,841 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,664 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,248 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,980 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,833 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,253 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,613 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


สำคัญ ! เปิดให้ใช้งานระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 72136) 02 ก.พ. 55
ประกาศ ! ท่านใดที่ไม่ได้จดโดเมนกับเรา รบกวนท่านแก้ไขค่า Domain Name Server (อ่าน 55505) 12 ก.ย. 54
ด่วน ! แจ้งปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 49032) 09 ก.ย. 54
เพิ่มเติม ! แจ้งเพิ่มระบบศิษย์เก่า สำหรับทุกโรงเรียน ฟรี ! (อ่าน 66211) 18 มี.ค. 54
แจ้งเลขที่จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินครั้งที่ 1-3-2554 (อ่าน 48799) 09 มี.ค. 54
ประกาศแจ้ง ! ปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 (อ่าน 60011) 09 มี.ค. 54
โรงเรียนใดที่โอนเงินมาแล้ว รบกวนแจ้งการโอนเงินพร้อมส่งเอกสารให้ด้วยครับ (อ่าน 55976) 08 มี.ค. 54
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบวีดีโอครับ (อ่าน 76469) 06 มี.ค. 54
สมุดเยี่ยมใช้งานได้ปกติแล้วครับ (อ่าน 167012) 01 ก.พ. 54
สมาชิกที่ใช้อีเมล์ Hotmail ในการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ Username และ Password (อ่าน 39005) 17 ม.ค. 54
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
เลี้ยงส่งนักเรียน ป.6
โรงเรียนบ้านสวรรค์
( จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง )
เลี้ยงส่งนักเรียน ป.6
โรงเรียนบ้านสวรรค์
( จำนวน 0 รูป / ดู 3 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านหาดงาม
( จำนวน 12 รูป / ดู 3 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาตร์ ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย. 2556
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
( จำนวน 10 รูป / ดู 1 ครั้ง )
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
( จำนวน 6 รูป / ดู 0 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
( จำนวน 11 รูป / ดู 0 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนระโนดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 24 เม.ย. 57
ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนระโนดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 24 เม.ย. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ม.3
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 24 เม.ย. 57
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนเรียนฟรี ณ ประเทศสิงคโปร์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 24 เม.ย. 57
ผังการจราจรภายในโรงเรีนวังตาลวิทยา(โดย ม.สิทธิชัย)
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 24 เม.ย. 57
คะแนนสอบ NT กลุ่มโรงเรียนปัว 4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 24 เม.ย. 57
การแข่งขันฟุตบอลการกุศล 2557
โรงเรียนระโนดวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 24 เม.ย. 57
จำหน่ายหนังสือเสื้อผ้านักเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนตวงพรวิทยา | 24 เม.ย. 57
การเปรียบเทียบผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556 ชั้น ป.6
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 24 เม.ย. 57
ดาวน์โหลด ใบสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 เม.ย. 57
รายงานการใช้นวัตกรรมวิชาการ วิชาภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่องชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้นิทานพื้นบ้านล้านนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวประทุม แก่นแก้ว
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
รายงานการใช้นวัตกรรม เรื่อง "Let's visit Phrae" รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวสุวิภา แก้วมา
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่
โดย : นายวัชรินทร์ มารต่อม
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
E-SAR
โดย : นางสาวณัฐธิดา แข่งขัน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาทักษะชีวิต โดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
โดย : นางสาวอัจจณา เงาะหวาน
ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    จ.แพร่
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โดย : 6 เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 63
ร.ร.เมืองโพธิ์ชัย    จ.ร้อยเอ็ด
เกมปลุมสมองประลองปัญญาตอบปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : เด็กหญิงญาติมา ประวัติและ เด็กหญิงนภัสสร จันทร์เสาร์
ร.ร.บ้านย่านดินแดง    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2557 ศรีสะเกษเกมส์
โดย : นายกฤษดา นามราชา
ร.ร.จุนวิทยาคม    จ.พะเยา
ชนะเลิศการแข่งขัน A-math งานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง
โดย : เด็กชายจิรศักดิ์ พึ่งเพชรสวงษ์
ร.ร.บ้านท่าเกวียน    จ.ลำปาง
ผ่านเกณฑ์ประเมินการอ่าน ปีการศึกษา 2556 ระดับดี 100%
โดย : นักเรียนชั้น ป.6
ร.ร.บ้านหนองไผ่    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th