หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายนิรุต อำไพ
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
นางสาวกนกวรรณ กาญจนวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสายชั้นอนุบาล
ร.ร.เทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)    จ.เชียงใหม่
น.ส.เกศกนก ไชยพลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
น.ส.พัดชา ฟองสมุทร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : สายประถมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางวิไลวรรณ เดชพันธ์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,511,985 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,369,718 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,227,106 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,663,773 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,513,434 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,338,310 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,303,713 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,157,738 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,128,952 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,058,182 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,873,543 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,870,593 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,799,537 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,785,468 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
มอบรางวัลระดับชาติ 20 ก.พ.61
โรงเรียนคลองลานวิทยา
( จำนวน 19 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
16-17 02 61นักเรียนป.4-ป.6 เข้าค่ายพักแรมชั่วคราว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
15 02 61 นักเรียนป.1-ป.3 เข้าค่ายชั่วคราว ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
กิจกรรม Open House 2560
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 26 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
มอบเกียรติบัตรจากงาน จภ.วิชาการ และจากงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
โรงเรียนปากจ่าวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
เทศน์มหาชาติ วัดศรีไพศาล
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 20 ก.พ. 61)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา
โรงเรียนปลาปากวิทยา | 20 ก.พ. 61
รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program) ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนธงธานี | 19 ก.พ. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
25 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบ O-net
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
16 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
15 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง จ่ายเงินค่รอุปกรณ์ เครื่องแบบ และหนังสือยืมเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
30 มีนาคม 2561 ประกาศผลสอบทุกชั้น
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
19-20 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศ และคืนหนังสือยิมเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
12-16 ,มีนาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
7 มีนาคม 2561 สายชั้น ป.3 สอบ NT
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง | 19 ก.พ. 61
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปี2560-2562
โดย : นางสาวอมรา กินจำปา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
โดย : นายสมมาศ เขียวจันทร์
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
โดย : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดย : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
โดย : นางสมศรี ชุมนุมมณี
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ปี 2560
โดย : เด็กชายกิตติยา นันตะวัน
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายอนัส ดาม้อ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
การแข่งขันประกอบอาหารประเภทนักเรียนเรียนร่วม ระดับชาติ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โดย : เด็กชายอามีน เหมส๊ะ เด็กหญิงยูฮานิช เพชรข้าหรี เด็กหญิงอานุนรา รามัน
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดย : เด็กชายมูฮัมหมัด วามู
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
โดย : เด็กหญิงนัสมี ดอเลาะ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th