หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวชลธิชา ศิริอมรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นายวิภาค จันทร์เงิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวกัญญ์พิชญา ยังดี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางธนัญญา เจียมศรีพงษื
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ประถมนนทรี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวศรสุดา ชูพันธ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านเชียงยืน    จ.มหาสารคาม
นางสาวสุนันทา สุวินัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านทุ่งส่าย    จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,564,311 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,993,789 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,636,173 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,629,523 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,443,281 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,380,211 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,250,337 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,219,413 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,133,701 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,117,005 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,112,638 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,093,334 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ปัจฉิมนิเทศปีการศีกษา 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
( จำนวน 52 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
พิธีเปิดงานวัดจุกกะเฌอ
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 9 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
ธ.ก.ส มอบทุการศึกษา
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
งานราตรีหัวหินวิทยาคม
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2557 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนบ้านชุมแสง
( จำนวน 65 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
พิธีมอบประกาศนียบัตร โรงเรียนบ้านภูตะคาม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านภูตะคาม
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 29 มี.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
:: ร.ร.บ้านดอนไทรงาม :: สรุปผลการดำเนินงาน ร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา ปี 2557
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 29 มี.ค. 58
ตารางสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ชั้น ม. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 29 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่านุ่น | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
การตรวจเช็คเกรดออนไลน์
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 29 มี.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.1และม.4 ปี 2558
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 29 มี.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 29 มี.ค. 58
บัญชีรายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2558 แนบท้ายประกาศสอบราคา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา | 29 มี.ค. 58
ประกาศผลการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนโพนทองวิทยายน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 29 มี.ค. 58
e-sar 2557
โดย : นายณัฐวุฒิ วังวน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.4
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.3
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.2
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
บันทึกหลังสอน ป.1
โดย : นายปฐมพงษ์ อัครพงศ์พิสิฐ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย

โดย : ผลการเรียนนักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี
ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี    จ.มุกดาหาร
ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (มวยสากลสมัครเล่น)
โดย : นางสาวสุพัฒตรา อุ่นเรือน
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงปิ่นสุดารัตน์ จันทรัตน์
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือบุตร
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เหรียญทอง กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
โดย : เด็กหญิงศุภรัตน์ คำนาโฮม
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th