หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายวรวิทย์ มีศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางจิตรา คำบาล
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไพรธรรมคุณวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บางปะหัน    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,010,526 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,935,572 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,674,565 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,662,674 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,354,969 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,186,194 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,062,031 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,969,412 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,960,063 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,697,024 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,694,673 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,635,786 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,624,147 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,597,242 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,572,770 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,463,987 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
28 ก.พ.2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอำลานักเรียน
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
( จำนวน 24 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
กิจกรรมการบวชชีพราหมณ์ ณ วัดผมไผวราราม (24-26 ก.พ. 2560)
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 34 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนตำบลบานธาตุ ณ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
( จำนวน 41 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย มอบเงินสงเคราะห์เด็กให้ครอบครัวยากจน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ม.3 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" จบปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
โรงเรียนไตรภพวิทยา
( จำนวน 49 รูป / โพสเมื่อ 28 ก.พ. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ | 28 ก.พ. 60
ประกาศเรื่องการคืนหุ้นออมทรัพย์นักเรียนบ้านหนองคันนาที่ค้างจ่ายเป็นเวลานาน
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 28 ก.พ. 60
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 28 ก.พ. 60
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 28 ก.พ. 60
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 08 พ.ค. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 20 เม.ย. 60
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 19 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8 | 12 เม.ย. 60
โครงการธนาคารความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน....มโนราห์
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
กิจกรรมการเรียนรู้ สนุกสนานกับ Appication 3D
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 28 ก.พ. 60
รายงานการใช้แผนหน่วยการเรียนรู้ที่9 My Plans
โดย : นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
โดย : นางสาวสุดาพร ลำคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCAเดือนมกราคม
โดย : นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่9My plans
โดย : นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย : นภพร อวดห้าว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงจุฬารัตน์ คุ้มเขต
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กหญิงมนรดา เสนลิ้ม
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายวริทธิ์ น้ำตาลพอด
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายธนดล สินชัย
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต    จ.สุราษฎร์ธานี
เหรียญทอง การแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายจิรพงษ์ บุญฤทธิ์
ร.ร.วัดโพธิ์นิมิต    จ.สุราษฎร์ธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th