หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
นางนราจันทร์ กมลรัตน์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
กลุ่ม : เรียนร่วม
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางรัชนีย์ ทองโพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
นางสาวนุชรินทร์ พุทธศรีเมือง
ตำหแน่ง : ครูพิเศษ/การเงิน
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดจุกกะเฌอ    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,075,579 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,322 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,762,292 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,760,873 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,403,077 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,216,505 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,141,215 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,013,697 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,010,210 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,760,986 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,725,393 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,672,276 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,659,784 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,644,181 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,602,756 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,523,521 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การสอบสัมภาษณ์คุณครูสอนภาษาจีน(๒๕ เมษายน ๒๕๖๐)
โรงเรียนประถมนนทรี
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 60)
ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 60)
ผู้บริหารและผู้แทนครูเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ณ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
( จำนวน 23 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 60)
รับสมัครครูเอกปฐมวัย
โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
อาสาสมัครชาวต่างชาติจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบากัน
โรงเรียนบ้านบากัน
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
ตอนรับคณะกรรมการติดตามและตรวจการบริหารจัดการ จาก สมศ. ประจำปี 2560
โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 25 เม.ย. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 26 เม.ย. 60
การสรรหาและเลือกกรรมการขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
การอบรมแข่งขันเครื่องบินเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
แจ้งอนุมัติงบประมาณประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
ส่งเด็กอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 เม.ย. 60
กิจกรรม “ตามรอยพ่อ สานต่อฝายมีชีวิต” ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงข
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 26 เม.ย. 60
ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 26 เม.ย. 60
: รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา”สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ
โดย : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา    จ.น่าน
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางอุบลวรรณ หล้าแก้ว
ร.ร.เชียงกลางประชาพัฒนา    จ.น่าน
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ รางวัลอวโลกิเตศวรอวอร์ด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ สาขา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภท ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้รับผิดชอบงาน สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : นายธนากร คงช่วย
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
โดย : วิชา คณิตศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2559 (บริษัท ท็อป เทสห์ เซ็นเตอร์ จำกัด)
โดย : วิชาวิทยาศาสตร์
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายณัฐเอก ทอนสูงเนิน
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รางวัลอันดับที่ 5 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : เด็กชายปัญจพล สอลี
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th