หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางราทิพย์ ขุนทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นายอับดุลอาซิส สีโสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นางสาวยุวดี มีสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วชิรบารมีพิทยาคม    จ.พิจิตร
นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายธวัชชัย ผงอ้วน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,777 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,750 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,371,402 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,154,369 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,114,734 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,087,300 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,036,696 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 930,731 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 921,729 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 890,588 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 874,536 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 858,072 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 824,802 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

สำคัญ ! เปิดให้ใช้งานระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 77444) 02 ก.พ. 55
ประกาศ ! ท่านใดที่ไม่ได้จดโดเมนกับเรา รบกวนท่านแก้ไขค่า Domain Name Server (อ่าน 59985) 12 ก.ย. 54
ด่วน ! แจ้งปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 54905) 09 ก.ย. 54
เพิ่มเติม ! แจ้งเพิ่มระบบศิษย์เก่า สำหรับทุกโรงเรียน ฟรี ! (อ่าน 72012) 18 มี.ค. 54
แจ้งเลขที่จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินครั้งที่ 1-3-2554 (อ่าน 52459) 09 มี.ค. 54
ประกาศแจ้ง ! ปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 (อ่าน 64121) 09 มี.ค. 54
โรงเรียนใดที่โอนเงินมาแล้ว รบกวนแจ้งการโอนเงินพร้อมส่งเอกสารให้ด้วยครับ (อ่าน 59718) 08 มี.ค. 54
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบวีดีโอครับ (อ่าน 93952) 06 มี.ค. 54
สมุดเยี่ยมใช้งานได้ปกติแล้วครับ (อ่าน 251482) 01 ก.พ. 54
สมาชิกที่ใช้อีเมล์ Hotmail ในการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ Username และ Password (อ่าน 43632) 17 ม.ค. 54
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
โรงพยาบาลวชิรบารมีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม
( จำนวน 42 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
กิจกรรมประกวดร้องเพลงปลุกใจ
โรงเรียนบ้านอำเภอ
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
การประเมินโรงเรียนโครงการ "เด็กเชียงใหม่ใจสุจริต"
โรงเรียนบ้านหนองตอง
( จำนวน 18 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนบ้านอำเภอ
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 31 ก.ค. 57)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 31 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านมรสวบจัดกิจกรรมวันภาษา
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 31 ก.ค. 57
การแข่งขันกีฬากลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ ปี 2557
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 31 ก.ค. 57
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 58
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 31 ก.ค. 57
ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม | 31 ก.ค. 57
เอกสารประกอบใบประกาศสอบราคา แผ่นที่ 5
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 31 ก.ค. 57
เอกสารประกอบใบประกาศสอบราคา แผ่นที่ 4
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 31 ก.ค. 57
เอกสารประกอบใบประกาศสอบราคา แผ่นที่ 3
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 31 ก.ค. 57
เอกสารประกอบใบประกาศสอบราคา แผ่นที่ 2
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 31 ก.ค. 57
เอกสารประกอบใบประกาศสอบราคา แผ่นที่ 1
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 31 ก.ค. 57
รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง เทอม 1/2557
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการทัศนศึกษาม1/4 เทอม1ปี57
โดย : นางสาวพิมพ์วริญช์ สงศิริกูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน5(อ23101)
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เวลาเรียนอ23201กรกฏาคม57
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เวลาเรียนอ23101กรกฏาคม57
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ระบบคอมพิวเตอร์
โดย : มคอ.3
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลงานนักเรียน
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร
ผลงานนักเรียน
โดย : ผลงานนักเรียน
ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า    จ.สกลนคร
การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี
โดย : เด็กชายนพดล มะลิลาลัย , เด็กหญิงน้ำฝน จันทร์จรูญ , เด็กหญิงบุษยากร ราชปึ
ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    จ.ตราด
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (ปล่อยด้วยมือ) ม.1-3
โดย : ด.ช.อนุวัฒน์ บุดดาคำ และ ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ลีทอง
ร.ร.บ้านแร่    จ.สกลนคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th