ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง โดยมีนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,10:18   อ่าน 123 ครั้ง